Hvor du sætter din fod

Baggrund Frihed og fællesskab

Jens Sejer Andersens sang handler om forholdet til medmennesket, dansen, latteren og fællesskabet. Sangens centrale budskab er en slags kropsliggørelse af den omvendte jantelov: Du skal ikke tro, at du kan slippe for at være noget. Sigurd Barret skrev melodien, der med sin vuggende rytme understreger glæden og fællesskabet.

Kropsliggørelse af den omvendte jantelov

Sangen er et bestillingsværk skrevet og komponeret til Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborgs 50-årsjubilæum 2001. Jens Sejer siger selv, at han med denne sang har forsøgt at kropsliggøre den omvendte jantelov: ”Du skal ikke tro, at du kan slippe for at være noget”.

Inspirationen til sangen er hentet dels i Jens Sejer Andersens kærlighed til idrætten og højskolebevægelsen, dels fra forfattere, som har betydet noget for ham.

Foden på den vej man vælger at gå

Gymnastikhøjskolens første forstander, Mads Nielsen, havde et motto: ”Hvor der er en vilje, er der en vej”. Det førte mig til foden på den vej man vælger at gå, siger Jens Sejer om vers 1.

Et andet citat, som ligger til grund for vers 2, er fra teologen og filosoffen K.E. Løgstrup:

”Den enkelte har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”.

K.E. Løgstrup

Jens Sejer Andersen. Foto: Thomas Søndergaard

Et vers til dansen og til latteren

I vers 3 besynges dansen og det erotiske som kilden til livsenergien her og nu. Samtidig forbindes mennesket til sin fortid og fremtid i denne ”slægternes rytme”.

Det er velgørende og modigt at give et helt vers til latteren. Grundtvig skrev Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord uden at uddybe det muntre nærmere. Den italienske teatermand og komiker Dario Fo skal have sagt: ”Det fine ved latteren er, at den åbner hovedet, så fornuften kan slippe ind.” Det har inspireret Jens Sejer Andersen til vers 4, som i sidste linje også antyder, at latteren kan være antiautoritær og farlig.

Sangen hylder medmennesket

Vers 5 handler om det daglige valg, ethvert menneske må tage: Mig selv eller mig selv sammen med fællesskabet? Er det mig eller os? Hvilket valg, der er bedst, er ikke givet på forhånd.

Vers 6 slutter sangen af med en hyldest til medmennesket - eller til storsind og generøsitet som grobund for troen, håbet og kærligheden.

Jens Sejer Andersen og de folkelige idrætsorganisationer

Jens Sejer Andersen er International chef for Play the Game og Idrættens Analyseinstitut og har som tidligere chefredaktør for ugebladet Ungdom og Idræt og Instruktørmagasinet Krumspring haft tæt tilknytning til de folkelige idrætsorganisationer, som han ved flere lejligheder har skrevet sange til. I 2004 og 2011 modtog han Gerlevprisen, og i 2011 blev han kåret til Årets Sportsjournalist af foreningen Danske Sportsjournalister.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Sigurd Barretts melodi

Sigurd Barretts melodi hører til i den bløde rytmiske genre og vinder ved en rytmisk dansende klaverledsagelse. Den understreger med sin vuggende rytme glæden og fællesskabet.

Samba, rock eller swing

Melodien spilles meget forskelligt. Den er tænkt som en samba, men da der intet angives herom i Højskolesangbogen, kan man ofte høre den spillet i en mere rockpræget stil. Det kan den blive lidt tung af, hvilket er i modstrid med sangens budskab.  

Det kan også overvejes at spille sangen i swingrytme i stedet for med de angivne lige ottendedele.

Hvor du sætter din fod

Nr. 215 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Jens Sejer Andersen, 2001

Melodi: Sigurd Barrett, 2001

Artiklen er skrevet af Helle Damkjær

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere