Life on Mars

Baggrund Liv

Life on Mars er ofte blevet vurderet som en af de mest ikoniske sange i nyere tid, og den regnes som en af David Bowies signatursange. Teksten kan forstås som en kritik af menneskets ensformige og tåbelige liv på jorden, hvor det meningsfulde liv konstant trækkes ned på et åndløst plan. Derfor bliver det nærliggende at spørge, om der kunne tænkes at være et meningsfuldt liv et andet sted, fx på Mars?

Sangen er en af Bowies signatursange

Life on Mars er skrevet af sangeren og sangskriveren David Bowie. Den kunne første gang høres på hans album Hunky Dory fra 1971, der bidrog til at gøre genreformen ”glam rock”udbredt. Ikke mindst efter udsendelsen af sangen som single to år senere skulle den få en særlig status i nyere vestlig populærmusikkultur som en umådelig afholdt sang. Ved flere lejligheder er den blevet vurderet til at være en af de mest ikoniske sange i nyere tid og regnes for en af Bowies signatursange.

Menneskets tåbelige og forudsigelige liv på jorden

Teksten til Life on Mars er kalejdoskopisk og er blevet sammenlignet med The Beatles' A Day in the Life og Bob Dylans Desolation Row. Den har en ung pige som hovedperson, der for en aftens tid er overladt helt til sit eget selskab uden forældre og uden venner. Skuffelsen over at se en dårlig film i biografen blander sig med skuffelsen over at se mennesker i byen opføre sig som idioter. 

Teksten kan ses som en kritik af menneskets forudsigelige og tåbelige liv på Jorden både i hverdagens og drømmenes verden, hvor forhåbningerne om et eventyrligt endsige meningsfuldt liv konstant trækkes ned på et åndløst plan. Derfor melder spørgsmålet sig: Når ikke der er liv på Jorden, kunne der så til gengæld tænkes at være det andre steder – som for eksempel på Mars?

David Bowie

Mars er menneskets mulighed for at slippe væk fra Jorden

Mars er som bekendt den planet i solsystemet, hvor betingelserne for liv mest minder om Jordens. Derfor har formodningerne om, hvorvidt der er liv på Mars, længe optaget astrobiologer, dog uden at der nogensinde er fundet bevis for et sådant liv. Men i sangen, der er skrevet blot to år efter den første månelanding, bliver Mars gjort til genstand for en ny utopi: Den er menneskets næste mulighed for at slippe væk fra Jorden.

Bowie har sunget om rummet flere gange

Tematiseringen af det ydre rum som en eskapistisk mulighed var til stede også i andre af Bowies sange fra perioden, ikke mindst sangene fra albummet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) samt sangen Space Oddity (1969), hvor astronauten Major Tom introduceres til lyden af klange, der giver associationer til det ydre rum.

Sangen har sat aftryk i musikhistorien

Life on Mars har sat sine aftryk i musikhistorien. Den udkom i svensk oversættelse i en smuk coverversion af Frida (dvs. Anni-Frid Lyngstad fra ABBA) på hendes succesrige album Frida ensam i 1975. Og 25 år efter udsendelsen af Life on Mars sang den nordirske gruppe Ash om en Girl from Mars (1996), der kunne være pigen fra Bowies sang, som nu havde realiseret drømmen om et anderledes liv. Og herhjemme blev titlen i 2010 humoristisk parafraseret i gruppen Sterlings sang om provinslede med titlen Liv på Mors?

En dramatisk ballade med højt til loftet

Musikalsk er der tale om en ballade med meget højt til loftet: Dens gradvise dynamiske opbygning gennem verset og broen frem mod omkvædets klimaks har en udpræget dramatisk karakter, der også kendes fra andre klaverbårne, akkordrige sange fra 1970'erne af Elton John, John Lennon, Billy Joel og andre.

Sangen er ekspressiv

Med sit store toneomfang og gentagne brug af den høje toptone i omkvædet er melodien udpræget ekspressiv i sin karakter. De ledsagende akkorder er præget af en interessant brug af kromatik, dvs. trinvist stigende eller faldende forløb. Den faldende basgang i versene modsvares af en trinvist stigende basgang i broen (fra og med tekstlinjen "But the film is a saddening bore"), der atter modsvares af en trinvist faldende basgang flere steder i omkvædet ("Oh man, look at those cavemen go" samt det sidste ord i den centrale linje "Is there life on Mars?"). Sådan stiger og falder den musikalske ledsagelse til en tekst, hvor fortvivlelse og forhåbning, virkelighed og eskapisme, hele tiden tørner sammen.

Fakta om Life on Mars

Nr. 114 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst og musik: David Bowie, 1971

Artiklen er skrevet af Henrik Marstal. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere