Livstræet

Baggrund Liv

Sangen, der er skrevet til afsløringen af et billedtæppe på Silkeborg Højskole, er et eksempel på, hvordan en enkel og mundret melodi hurtigt kan blive folkeeje. Teksten afdækker menneskelivets udfordringer og sammensathed og kulminerer i omkvædet, der opfordrer til at byde vanskelighederne trods og "lege i livstræets krone".

Livstræet, Yggdrasil - træet midt i verden

Silkeborg Højskole hænger et stort billedtæppe, skabt af væveren Inge Nørgaard. Tæppet fortæller væsentlige historier fra den nordiske mytologi og har som sit afgørende centrum asken Yggdrasil - det træ der står midt i verden og har sine rødder dybt i underverdenen, men strækker sin krone op i himlen.

Ved afsløringen af udsmykningen skrev to af skolens lærere, Erik Lindebjerg og Hans Holm, denne sang netop med titlen Livstræet

Sangteksten afdækker menneskelivets udfordringer 

Sangteksten er lige til. Den består af fem vers, hvor menneskelivets udfordringer og sammensathed afdækkes. I de fire første linjer beskrives alt det, der truer livsfølelsen og glæden – hos både børn og voksne – mens omkvædet byder vanskelighederne trods med opfordringen til at ”lege i livstræets krone” og mærke tilværelsens storhed.

De fire første gange er det en opfordring til at give ”de andre” plads og udfoldelsesmuligheder, mens det i slutverset ændres til ”Lad os lege i livstræets krone …” – en opfordring til at være sammen i livsudfoldelsen. På den måde bliver teksten vedkommende: Problemerne og ud- fordringerne er også mine – og håbet og ønsket om at ”skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port” omfatter også mit liv.

Et eksempel på hvordan nye sange kan blive folkeeje

Livstræet er et godt eksempel på, hvordan en ny enkel og mundret sang hurtigt kan blive folkeeje. Den er efterhånden trykt i de fleste folkelige sangbøger og flittigt anvendt, når skolerne arrangerer sammensang og kordage.

Hans Holms Swingmelodi

Hans Holms melodi er for længst blevet indsunget og har fundet vej til de danske sanghjerter. Den lægger sig fint op ad teksten, og omkvædets håb og ønsker underbygges melodisk. Det er en herlig swingmelodi, der med få akkorder kan få enhver af os til at ”lege i livstræets krone”. Husk pauserne og synkoperne – og syng så!

Fakta om Livstræet

Nr. 142 i Høskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Erik Lindebjerg, 1985

Melodi: Hans Holm, 1985

Artiklen er skrevet af Jens Maibom Petersen 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere