Når vintermørket blæser sorg og længsel ind

Baggrund Tro

Sognepræsten Katrine Lilleør har skrevet denne salme til vinterbrug i Sankt Pauls kirke i København. Den centrale pointe er, at Kistus er hos os, både når vinteren kommer, når livet er svært, og når det igen bliver forår og sommer. Jakob Lorentzens rolige melodi vugger afsted og fastholder troen på nærværet af Kristus.

Katrine Lilleør skrev salmen til vinterbrug

Kathrine Lilleør er sognepræst i Sankt Pauls kirke i København, og fra samme kirkes eget salmebogstillæg bringer Højskolesangbogen denne salme, som Lilleør har skrevet til vinterbrug og til den sidste del af kirkeåret i særdeleshed. Salmens helt afgørende evangeliske pointe er Kristusnærværet: At Kristus er hos os, både når vinteren kommer, når livet er svært, og når det bliver forår og sommer.

Gennem de fire vers slås denne pointe fast med de gentagne ”når-da”-ordpar, hvor det første ord åbner for en mangfoldig beskrivelse af menneskelivets – ofte vanskelige – grundvilkår, mens der med det andet ord slås fast, at Kristus er til stede under alle disse forskellige betingelser.

Når vintermørket blæser sorg og længsel ind

1. Når vintermørket blæser
sorg og længsel ind,
når nattens drømme falder
tungt i sjæl og sind,
når frygten suser i tanken,
når rædslen isnende ler,
når angsten vinterstormer,
– da er Kristus her

2. For stjernerne skal falde,
månen miste sit skin,
og solen skal formørkes,
alt blive iskold vind,
ja, jord og himmel skal kløves,
af havets brusende sværd,
når døden varsler sit komme,
– da er Kristus nær

3. Når anemoner lyser
i skovens mørke bund,
da ved du vinteren svinder
i forårets drømmende grund.
Når angsten drager dig mod sig,
når frygten fanger dit sind,
da ved du Kristus er hos dig,
– vinker håbet ind

4. Når æbleblomster svæver
med svaler himmelhøjt,
da ved du sommeren kommer
med kor af lærkefløjt.
Når håbet åbner dit hjerte,
og glæden bryder dit savn,
da ved du, Kristus er i dig,
– kalder dig ved navn

Det kan blæse og storme i et menneskesind

I det første vers er anslaget vinterstormen, men gennem verset viser det sig, at det også kan blæse, suse og storme i et menneskesind. Men ”da er Kristus her”. I vers to males der voldsomme dommedagsbilleder med bibelske rødder, og lige inden Kristus igen forkyndes som nær, inddrages også den døds- og tabserfaring, der hører det enkelte menneskeliv til.

Salmen lysner ved forårets komme

I de sidste to vers skifter salmen lidt karakter, dels fordi det lysner, når foråret varsles i vers tre, og sommeren kommer i det sidste vers. Men også fordi der introduceres et ”du”, sådan at salmen bliver en mere direkte og trøsterig henvendelse til den enkelte. Det er den enkelte, der ved, at forår og sommer kommer, og den sidste ”da”-linje er rykket op som de to vers’ næstsidste linje og forlænges af et personligt løfte til den syngende: Kristus er ikke alene nær som en abstrakt og faktuel konstatering, men som en relation: Han vinker håbet ind til en, og han kalder den enkelte ved navn.

Sankt Pauls Kirke i København

Kristus' nærvær forstærkes

Der finder endnu en forstærkelse af nærværet sted i de sidste vers. I de to første vers konstateres det blot, at Kristus er nær, men i det tredje vers er han hos dig, altså tæt på dig, hvor han i det sidste vers er i dig, altså så intimt tæt på, som han kan komme, og sådan at det vækker associationer til Galaterbrevet 2,20, hvor der står: ”Kristus lever i mig”.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Jakob Lorentzen sætter ordene i musik

Jakob Lorentzen, der er organist i Holmens Kirke, har på spørgsmålet om, hvad en god salme skal indeholde, svaret, ”at gode salmetekster skal inspirere komponister til at sætte ordene i musik”, og det har han gjort her. Han siger videre:

”Og de bedste salmer er vel netop dem, hvor tekst og musik smelter sammen til ét; der hvor melodien formår at følge tekstens naturlige rytme, frasering og betoninger.”

Melodien her er er i allerhøjste grad et eksempel på det udsagn. Den er rolig og vugger afsted med sin 6/8-rytme, og den holder stædigt fast i det enkle og troen på nærværet af Kristus. Den lader sig ikke slå ud af dommedagsbilleder, angst og iskold vind. Melodiens slutning understreger også dette, da den utrætteligt vender hjem til grundtonen.

Fakta om Når vintermørket blæser sorg og længsel ind

Nr. 73 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Kathrine Lilleør, 2015

Melodi: Jacob Lorentzen, 2015

Artiklen er skrevet af Morten Skovsted, melodibeskrivelsen af Jacob Vestager Tybjerg.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere