Noget om kraft

Baggrund Liv

Sangen er skrevet af Halfdan Rasmussen i anledning af Nordisk Elektricitets Selskabs 50 års jubilæum. Digtet forholder sig til den kraft, der binder verden sammen og udtrykker idéen om, at der findes en sjæl i alt levende. Sangen er sunget på flere melodier, men i Højskolesangbogen er Erik Sommers melodi valgt.

Halfdan Rasmussens digte om elektricitet

I 1958 fejrede firmaet Nordisk Elektricitets Selskab sit 50 års jubilæum med at udgive en lille digtsamling af Halfdan Rasmussen under titlen Lyriske installationer illustreret af Arne Ungermann. Bogen indeholdt 11 digte med det for de rasmussenske Tosserier karakteristiske ”Noget om …” i titlen samt en ”Indføring” og en ”Udgang”. Alle digttitlerne har med elektricitet at gøre, fx: … om strøm, … om lysrør, … om armatur, … om kontakt, … om en hovedafbryder.

Noget om kraft

Det sidste af digtene er Noget om kraft, der begynder med ordene ”Med store undrende øjne går jeg”; digtet blev to år senere optrykt i det omfattende bind Tosserier i udvalg. Det bestod her af 10 vers à 4 linjer, der i højskolesangbogen er blevet til 5 vers à 8 linjer, sikkert af hensyn til at den i mange år blev sunget på Knud Vad Thomsens melodi til Jeg plukker fløjlsgræs – og det bliver den stadigvæk tit.

Jeg'et spørger efter den kraft, der holder verden sammen

Noget om kraft er båret af den idé, at jordkloden er en enhed. Og som ofte hos Halfdan Rasmussen er synsvinklen præget af naivitet, fx når teksten begynder i ”Spørge-Jørgen”-stil med at stille umulige spørgsmål. Med et spørgsmål som ”Hvem opfandt lærken og nattergalen?” (1,5) distancerer teksten sig straks fra standardsvar på de mangfoldige spørgsmål om ”livets dybe mysterium” (2,8). Jeg’et i teksten spørger om, hvad det er for en kraft, der holder verden sammen, men får altså intet svar.

Jeg'ets personlige erkendelse af omverdenen 

Derfor må jeg’et nøjes med at meddele sin personlige erkendelse af omverdenen stadig inden for en bevidst naiv logik: ”Jeg tror, der ligger et barn dybt inde / i alle levende ting, der gror” (3.5-6).

Aanden i naturen

Hvad der udtrykkes i teksten, er den panteistiske idé, at der findes en sjæl i alt levende – en idé som har sine rødder i den romantiske filosofi. ”Aanden i Naturen” kaldte fysikeren H.C. Ørsted den. For denne vidtfavnende videnskabsmand var åndens fysiske udtryk elektromagnetismen, og dermed lagde han som bekendt grunden til udviklingen af elektriciteten, den usynlige og for de fleste uforklarlige kraft, som er grundlaget for den moderne, teknologiske livsform.

Naturens livgivende proces

I Noget om kraft omtaler jeg’et denne ”ånd”, denne ”kraft” som en lille dreng – ”et barn, der er som en fuglevinge, / en lille gud, der er evigt stor.” (3,7-8): Indlejret i naturens processer er der en livgivende proces, som vi, der ikke er professorer i fysik, kun kan tale om i billedsprog.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

En god sang kræver sin egen melodi

Oprindelig blev digtet sunget på Jeg plukker fløjlsgræs, men da en god sang kræver sin egen melodi, har flere komponister budt ind med forslag, blandet andet Mogens Jermiin Nissen, som har skrevet en raffineret og indtagende vals.

Erik Sommers melodi

Højskolesangbogen angiver Erik Sommers melodi fra 1989, og med den virker det, som om sangen har fundet sin endelige form til fællessang. Melodien svarer i sin enkelhed til teksten og indbyder til at tralle eftertænksomt videre efter sangens afslutning.  

Fakta om Noget om kraft

Nr. 115 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Halfdan Rasmussen, 1958

Melodi: Erik Sommer, 1989

Første del af artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus og melodibeskrivelsen af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere