Ramadan i København

Baggrund Liv

I 2019 inviterede sangbogsudvalget til et inspirationsseminar, hvis formål var at skabe nye kreative miljøer og nye højskolesange. Seminaret blev tilfældigvis afholdt i den muslimske fasteperiode ramadan, og det gav Isam Bachiri, Ôzcan Ajrulovski, Nana la Cour Jacobi og Anders Greis inspirationen til at skrive denne sang, der giver et indblik i et mangfoldigt Danmark.

Sangen udspringer fra et inspirationsseminar

For at indfange nyere kulturtendenser inviterede sangbogsudvalget en række forfattere, sangskrivere og musikere til nogle inspirationsseminarer. Formålet var at skabe et kreativt miljø for tilblivelsen af nye højskolesange. Sangen Ramadan i København er et resultat af et sådant møde mellem fire personer på et seminar i maj 2019. Blandt de indbudte var musikeren Isam Bachiri fra bandet Outlandish. Isam Bachiris største solohit er H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Han forklarer selv:

Danmark er mit hjemland, her er jeg født, her har jeg hjemme, og det er herfra min verden udgår, selvom mine forældre stadig betragter Marokko som deres hjemland. Man skal huske, at de havde deres barndom og ungdom der, og de formative år sætter sig selvfølgelig i sjælen. Men mine rødder er først og fremmest danske. Derfor gjorde H.C. Andersens ord også så stort indtryk på mig. For han sætter ord på min egen følelse af at høre hjemme her.”

Isam B

Seminaret blev holdt under ramadan

Isam Bachiri føler sig først og fremmest som dansker. Men han tilhører ikke den bløde danske mellemvare. Det samme gælder digteren Ôzcan Ajrulovski. De er begge muslimer. At det medfører nogle afvigelser i forhold til normaldansk adfærd blev tydeligt under deres deltagelse i inspirationsseminaret. Det blev nemlig tilfældigvis holdt i den muslimske fasteperiode ramadan. I modsætning til de andre deltagere, kunne de hverken nyde vådt eller tørt, så længe solen var på himlen. Derfor forlod de selskabet og vendte tilbage næste morgen. Her opstod tændgnisten til Ramadan i København.

Den sociale virkelighed i et københavnske bybillede

Isam Bachiri og Ôzcan Ajrulovski fandt på inspirationsseminaret sammen med to erfarne sangskrivere Nana la Cour Jacobi og Anders Greis. Dette kollektiv kastede sig ud i en gensidig idéudvikling af både tekst og melodi. Sangen handler om en social virkelighed – ikke bare for den muslimske minoritet, men for alle, der færdes i det københavnske bybillede, især i bydelen Nørrebro, der bebos af mange muslimer. Her kan man under ramadanen iagttage, hvorledes lyset fra køkkenerne breder sig i boligblokkene meget tidligt om morgenen. Man skal i de muslimske familier nemlig nå at spise før solopgang.

Ramadan i København

1. Nymånens skæve smil
Lyset på fjerde sal
Tegner liv på gardin
Vækket af nattergal
Lys på lys
Brænder mildt i mørkets favn
Hånd ved hånd
Ramadan i København

2. Solen den når sin top
Cyklerne i en strøm
Varmen i byens krop
Blikket er fyldt af drøm
Lys på lys
Kæmper for at finde vej
Hånd ved hånd
Ramadan i København

3. Når skyggerne er længst
Samler vi os igen
Skumringstid - så i seng
Stemmerne er et hjem
Lys på lys
Øjeblikket strækker sig
Hånd ved hånd
Ramadan i København

4. Himlen er aftenrød
Glasset der fyldes op
Dadler og mælk og brød
Glæden der følger trop
Lys på lys
Tændes i en fødeby
Hånd ved hånd
Ramadan i København

5. Stjernerne kigger med
Kroppen vendt mod sydøst
Panden mod tæppet ned
Ordene søger trøst
Lys på lys
Taknemligheden i Hans navn
Hånd ved hånd
Nu rammer dagen København
Ramadan i København
Ramadan i København

Sangen illustrerer de fem muslimske tidebønner

Sangens fem vers illustrerer de ortodokse muslimers fem tidebønner. Kristne tidebønner kendes også i den katolske verden. Også lysmetaforen har kristendommen og islam til fælles. Et af de kendteste steder i Ny Testamente er ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys.” Johannesevangeliet 8.12. Og tilsvarende kan man læse i Koranen: ”Lys over lys. Gud leder, hvem han vil, til sit lys. Gud gør lignelser for menneskene, og Gud ved besked om alle ting.” Sura 24:35.

Skaber forståelse af et mangfoldigt Danmark

Teksten giver ikke-muslimske danskere indblik i en verden, som virker fremmedartet og eksotisk for de fleste af os. Dermed er sangen med til at skabe et udvidet kendskab til et mangfoldigt Danmark.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Sangen er et tværkulturelt projekt

Sangen er altså blevet til i et samarbejde mellem fire danskere – to muslimer og to ikke-muslimer. Ånden i samarbejdet har ikke været at lave et tværkulturelt projekt. Den er resultatet af et åbent og ligeværdigt møde mellem fire personer. Alle fire har arbejdet sammen om både tekst og melodi. Hvad melodien angår, har de hentet inspiration fra den danske sangskat, blandt andet J.A.P. Schulz’ melodi til Sig månen langsomt hæver.

Fakta om Ramadan i København

Nr. 164 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst og melodi: Isam Bachiri / Nana la Cour Jacobi / Anders Greis / Ôzcan Ajrulovski, 2019

Artiklen er skrevet af Jørgen Carlsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere