Sig månen langsomt hæver

Baggrund Aften
Sig månen langsomt hæver

Sangen er skrevet af digteren Matthias Claudius, der fik inspirationen til sangen under et ophold i Darmstadt i 1776-77. Det landskab, der beskrives i første vers, siges at svare til udsigten fra det sted, hvor sangen angiveligt blev til. Komponisten J.A.P. Schulz skrev melodien, der i høj grad har bidraget til sangens popularitet.

Matthias Claudius var digter og redaktør

Matthias Claudius blev født i et fattigt præstehjem i det sydlige Holsten. Han fik siden sit hjem i Wandsbeck ved Hamborg, hvor han var medredaktør af bladet Der Wandsbecker Bote, som udkom fire gange om ugen, og som ofte indeholdt digte og afhandlinger af Claudius selv.

Inspirationen kom under et ophold i Darmstadt

Det fortælles, at Matthias Claudius under et ophold i Darmstadt 1776-77 fik inspirationen til denne salme, og det landskab, som beskrives i 1. vers, siges at svare nøje til udsigten fra det sted, hvor sangen ifølge overleveringen er blevet til. Det er tydeligt, at Matthias Claudius også har ladet sig inspirere af Paul Gerhardts salme Nu hviler mark og enge.

I 1783 udkom Asmus omnia sua secum portans oder sämtliche Werke des Wandsbecker Boten, og i bind 4 medtog Matthias Claudius Der Mond ist aufgegangen.

Den tyske originaltekst er mere præcis

Digtet blev oversat til dansk af Carsten Hauch og offentliggjort 1838. Senere blev det ændret i Lyriske Digte 1842, men ændringerne fik ikke indflydelse på den nuværende udgave. Det oprindelige 6. vers er dog udeladt.

Originalteksten begynder sådan:

Der Mond ist aufgegangen,

die goldnen Sternlein prangen

am Himmel hell und klar.

Ved oversættelsen til dansk beskriver teksten en situation, som astronomisk ikke er mulig, fordi månen ikke - sådan som der står i første linje - hæver sig først på natten om sommeren. Man kan kun se den gå nedad mod vest! Den tyske originaltekst er mere præcis.

Sangens stilfærdige og fromme tone

I en stilfærdig, from tone fremsiger digteren en bøn om hjælp til at skelne det sande fra det falske og om trøst til sig selv og sin næste, nu da natten stunder til.

Sig månen langsomt hæver

1. Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.

2. Hvor rolig jorden hviler
bag nattens slør og smiler
så mild og sommervarm,
ret som et stille kammer,
hvori al dagens jammer
forglemmes skal i søvnens arm.

3. Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!

4. Vi stolte Adams slægter
kun såre lidet mægter,
og meget ved vi ej;
vi efter skygger jager
og mangen kunst opdager
og kommer længer fra vor vej.

5. Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!

6. Koldt nattens vinde sukke,
mit øje vil sig lukke,
giv mig, o Gud, din fred!
Se nådig til min slummer,
og trøst mig i min kummer,
og trøst min syge nabo med!

Ordforklaringer

1.5   spille: leger
4.1   Adams slægter: Adams efterkommere, som er præget af manglende indsigt
5.3   skin: udtryk om det, der ligner uden at være sandt
5.6   et fromt, enfoldigt sind: jf. Matt 10,16
6.5   kummer: nød, elendighed

J.A.P. Schulz har haft stor betydning for dansk fællessang

Komponisten J.A.P. Schulz var i årene 1787-1795 kapelmester ved Det Kongelige Teater. Han skrev musik til hoffet – fx syngestykker og kantater - og blev populær for sin enkle visestil, som bl.a. kom til udtryk i tre samlinger Lieder im Volkston. Hans syn på folkelige melodier om enkelthed, genkendelighed og naturlig deklamation blev en inspiration for Weyse og langt senere for Carl Nielsen og Thomas Laub. Han har derved haft stor betydning for den danske fællessangstradition.

Melodien har været vigtig for sangens popularitet

Melodien til Sig månen langsomt hæver har i høj grad været med til at gøre salmen kendt og elsket. Den består af to ens afsnit – bortset fra to toner til slut. Hvert afsnit hæver og sænker sig på klassisk vis, og den andagtsfulde stemning understøttes af den ”skuffende slutning” i takt 4 (på Bm).

Melodiens nærmest meditative karakter udtrykker fint og afdæmpet salmens indhold og bidrager til at få sindet til at falde til ro.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Sig månen langsomt hæver

Nr. 568 og 569 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Matthias Claudius, 1779

Melodi: J.A.P. Schulz, 1790

Første del af artiklen er skrevet af Frede Møller og melodibeskrivelsen af Jesper Moesbøl og Frede Møller. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere