Så länge skutan kan gå

Baggrund Liv

Sangen er inspireret af lyden fra en gammel fiskekutter, hvis petroleumsmotor banker i takt med hjertets slag. I sangen minder Evert Taube om, at man skal være taknemmelig over livet, og at kedsomhed og modgang er et livsvilkår. Man skal nyde livet, så længe, det varer, for døden kan komme når som helst.

Evert Taube fik inspiration fra en fiskekutter

Melodien er bygget over rytmen fra en gammeldags petroleumsmotor i en fiskekutter, som de endnu lød omkring 1950. Den modvillige og usikre lyd fra motoren har givet Evert Taube idé og motiv.

Man skal værdsætte livet

Perspektivet er styrmandens eller rorgængerens, den geografiske horisont er Vestindien med Cubas hovedstad Havana som ankerpunkt. Her rejste Evert Taube en del omkring i årene efter 2. verdenskrig, og det er den selvfølgelige baggrund for sangens budskab: Man skal være glad for at have overlevet.

Sangen har et luthersk forhold til skæbnen

Det fortælles, at Evert Taube engang blev opfordret til at skrive en tekst til den svenske salmebog. Han skal have svaret, at det ville han godt, men først når salmebogskommissionen havde optaget den salme, han allerede havde skrevet: Så länge skutan kan gå. Den har rigtigt nok et luthersk forhold til skæbnen og til glæden; den gør opmærksom på, at mennesker ikke har krav på lykke, men at de må tage imod den som en nåde. I hvert fald rummer den som så mange andre sange fra dette århundrede en formaning om at få det bedste ud af øjeblikket, thi ”snart får du vila för eviga tider”.

Modgang og kedsomhed er en del af livet

Den dunkende lyd af skibets motor gentages i hjertets slag, og så længe man oplever det og solens glitren på bølgen den blå, bør man være tilfreds, for mange må nøjes med mindre. Den unge sømand har et liv, der skifter mellem hundevagten om bord og mødet med en sød pige på et værtshus.

Man skal ikke hænge med hovedet over at have modgang eller over, at arbejdet er kedsommeligt. Døden kan komme, hvad dag det skal være – og Taube var 60, da han skrev sangen som en slags litterært testamente; han har selv prøvet at tage til søs, hvis pengene slap op, og har sunget, danset og fået et kys eller to.

Så länge skutan kan gå

1. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå,
om blott en dag eller två, så håll till godo ändå,
för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få!
Och vem har sagt att just du kom till världen
för att få solsken och lycka på färden?
Att under stjärnornas glans bli purrad uti en skans,
Att få en kyss eller två i en yrande dans?
Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn,
höre böljornas brus och kunna sjunga?
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på vågorna gunga?

2. Och vid motorernas gång och ifall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar klockan för dig:
ding, ding, dång!
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.
Så tag med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider!
Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals,
Det är en rasande tur att du lever min vän
och kan valsa omkring uti Havanna!
Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen,
med Karibens passadvind kring pannan.
Klara jobbet med glans, gå iland någonstans,
ta en kyss eller två i en yrande dans!
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.

Ordforklaring

1.3   håll till godo ändå: tag til takke med det
1.7   purrad: purret, skans: sømandsudtryk om besætningens lokaler på et skib
1.8   yrande: hvirvlende
1.12 vågorna: bølgerne
2.5   fast: skønt
2.8   sjusjungande vals: sju- (syv), forstærkende ord, dvs. en vals med fynd og klem
2.9   tur: held

Melodien er en typisk slager

Melodien er en typisk slager bygget af to dele: Første motiv i dur præsenteres og gentages, afbrydes så af et stykke i mol og gentages på ny (en aaba form); anden del rykker fire toner op, præsenterer det nye motiv og gentager det. Kun i 2. vers bliver det lige så langt som første del ved at indføje et fjerde motiv og slutte med at kopiere det første (en ccda). Evert Taube yndede meget lange, gennemkomponerede melodier til sine viser.

Fakta om Så länge skutan kan gå

Nr. 105 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst og melodi: Evert Taube, ca. 1950 og 1960

Artiklen er skrevet af Søren Sørensen.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere