Som en hvisken gennem kornet

Baggrund Liv

De to søstre Elsebeth Grummesgaard Gjesing og Signe Gjesing har sammen skrevet denne sang til Højskolesangbogens 19. udgave. Sangen forsøger at sætte ord og toner på det savn og den sorg, som alle mennesker oplever i løbet af deres liv. Sangen igennem er der en nær sammenhæng mellem tekst og melodi, der er inspireret af steder og landskaber, hvor man kan opleve stilhed og ro.

Sangskriverne er søstre

Forfatteren og komponisten til Som en hvisken gennem kornet er søstre og opvokset på Ærø.

Elsebeth Grummesgaard Gjesing (f. 1976) er cand.mag i medievidenskab, mens Signe Gjesing (f. 1974) er uddannet kontrabassist samt cand.mag. i spansk og nordisk sprog og litteratur. Hun har i en lang årrække spillet kontrabas i tangoorkestret CheTango Trio.

Sangen sætter ord på savnet og sorgen

Forfatteren skriver selv om sangens tekst:

Som en hvisken gennem kornet er et forsøg på at sætte ord og toner på det savn, som altid er til stede i større eller mindre grad i de fleste menneskers liv. Sorg dukker op og bølger med livet igennem - også sorgen over de mennesker, som ikke var i ens allernærmeste kreds eller familie, men som mangler, og som udfyldte en plads i ens liv. Sorg og savn opleves individuelt og hører det enkelte menneske til, men har ofte også en fælles dimension blandt de efterladte, som kan være vanskelig at sætte ord på.

Tekst og melodi er skrevet til 19. udgave

Både tekst og melodi er skrevet særligt til Højskolesangbogens 19. udgave og er blevet til på baggrund af tabet af en ven, som døde for tidligt.

Som en hvisken gennem kornet

1. Som en hvisken gennem kornet går du
Sortblå himmel mod det gule hav
Husker hastigt ord, som du hørte
Alt hvad du har mærket er nu
i vores liv, som du rørte

2. Som en bølge under broen slår du
I mit hjerte er du her endnu
Husker hastigt ord, som du hørte
Alt hvad du har mærket er nu
i vores liv, som du rørte

3. Som et fugletræk på himlen får du
Savnets vinger til at svæve blødt
Husker hastigt ord, som du hørte
Alt hvad du har mærket er nu
i vores liv, som du rørte

4. Kun en hvisken gennem kornet når du
Men den hvisken er en evighed
Husker hastigt ord, som du hørte
Alt hvad du har mærket er nu
i vores liv, som du rørte

Billeder af det danske landskab

Sangen igennem bruger forfatteren meget genkendelige billeder fra det danske landskab. I første og sidste vers gule kornmarker og sortblå himmel. I andet vers bølger, der slår mod en bro, og i tredje vers fugle på træk. Man behøver ikke at vide, at både forfatter og komponist er vokset op på en ø, eller at sangen er skrevet på baggrund af et tab, for at følge og få glæde af billederne i den, men det giver yderligere en dimension til sangen at få dette at vide.

Naturens bevægelser bliver et med den syngende

Med stor nænsomhed sættes der ord på, hvordan vi bærer erindringer med os om dem, vi savner, og hvordan det og dem, som var engang, bliver ved med at dukke op og røre os i nuet. Sangens billeder på bevægelser i omgivelserne – kornmarkens bølgen, bølgernes slag, fugletrækket – bliver et med bevægelserne i den syngende: Hjertet, der slår som bølgen mod broen; savnet, der svæver mellem himmel og jord som fugletrækket. 

Med den enkle form og meditative gentagelser af ordene ønsker forfatteren at give plads til sorg og savn. Himlen er ikke blå, men sortblå. Men på en måde, der også efterlader lys og taknemmelighed.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien blev til før ordene

Der er sangen igennem en meget nær sammenhæng mellem tekst og melodi. Forfatteren fortæller, at hun og komponisten begyndte med at tale om en melankolsk, men lys klang, og melodien blev lavet før ordene.

Både tekst og melodi er præget af den ro, man finder på steder, hvor det er muligt at opleve stilhed og dermed kunne høre vinden som en hvisken.

Melodien stiger og falder som lette vindpust

Som vinden, der kommer oppefra, begynder melodien på en høj tone og falder derefter blidt nedad som lette vindpust sammen med teksten i første linje. Herefter bevæger den sig atter op for igen at svæve nedad og lande som små, lette pust omkvædet igennem.

Melodien slutter på kvinten (skalaens femte trin), det vil sige ikke på melodiens grundtone. Den ”lander” derfor ikke, som melodier ofte gør. Derved holder den sig svævende og forbinder tekstens ord om evighed og nu og giver sangen en klang af uendelighed.

Inspiration fra tango og en nordisk tone

Signe Gjesing er som musiker og komponist forankret i argentinsk tango, og i mange af sine kompositioner kombinerer hun den klassiske tangos enkelhed og melankoli med en nordisk tone. Det spores i melodien, der er i mol, men har antydning af dur i omkvædets næstsidste linje, hvor ordet nu derved får en særlig betoning, der svarer til indholdet i teksten  –  ” Alt hvad du har mærket er nu”.

Fakta om Som en hvisken gennem kornet

Nr. 162 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Elsebeth Grummesgaard Gjesing, 2018

Melodi: Signe Gjesing, 2018

Artiklen er skrevet af Helle Krogh Madsen.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere