Til en veninde

Baggrund Kærlighed

Digtet stammer fra lægen og digteren Emil Aarestrups eneste digtsamling fra 1838. Kendetegnende for Aarestrups digtning er det livsnydende, æstetiske og erotiske - ofte koblet med temaer som død og angst. I Til en veninde lovpriser han sin venindes attributter og beskriver sin længsel efter hende.
Philip Faber har skrevet melodien, hvis inciterende rytme understøtter Aarestrups drømmende og forførende tekst.

Digtet er fra Emil Aarestrups eneste digtsamling

Hvem, der er veninden i Emil Aarestrups digt Til en veninde, vides ikke med sikkerhed. Sandsynligvis er det vennen og digterkollegaen Christian Winthers forlovede Sophie Hansen. Digtet udkom i 1838 i den eneste digtsamling, Emil Aarestrup fik udgivet, mens han levede.

Emil Aarestrup var læge og oversætter

Emil Aarestrup (1800-1856) var læge. Sideløbende med sin lægegerning oversatte han lyrik af bl.a. Moore, Byron, Heine og Goethe, og gennem disse mestre lærte han det digteriske håndværk.

Lægefagligheden skinner igennem i digtningen 

Aarestrup mistede begge sine forældre i en ung alder, men han var livet igennem livsglad, tillidsfuld og skønhedselskende. Han fik hele 12 børn. Midt i travlheden med børn og patienter skrev han digte. Nogle af dem sendte han til kvinder, som han beundrede. Digtene beskæftiger sig med det livsnydende, æstetiske og erotiske - ofte dog koblet med temaer som død og angst. Der er desuden spor af hans lægefaglighed i digtene, hvor kroppen sjældent betragtes i sin helhed, men snarere i dens enkeltdele med et dissekerende blik. Til en veninde er et eksempel på dette (læbe, pande, kind, indre).

Emil Aarestrup

Digtene var for erotiske til samtiden

Opmuntret af vennen Christian Winther samlede og udgav han sine digte i 1838. Digte udkom på C.A. Reitzels Forlag, men fik en tam modtagelse. De var muligvis for erotisk udfordrende, og guldalderens mest indflydelsesrige anmelder J.L. Heiberg levnede dem blot denne lakoniske kommentar: "En vis Liderlighed er den eneste Gehalt (indhold) i disse Poesier”. Der blev kun solgt 40 eksemplarer, og Aarestrup opgav at udgive mere.

Emil Aarestrup anerkendes i dag som en af romantismens vigtigste stemmer

Efter Aarestrups død blev hans samlede digte imidlertid publiceret takket være Christian Winthers indsats, og først da begyndte omverdenen at få øjnene op for digtenes kvaliteter. I dag anerkendes Aarestrup som en af de vigtigste stemmer i romantismen, hvor man især lagde vægt på det erotiske, mystiske og dunkle.

Til en veninde

1. Der er en trolddom på din læbe,
der er en afgrund i dit blik,
der er i lyden af din stemme
en drøms æteriske musik.
Der er en klarhed på din pande,
der er et mørke i dit hår,
der er en strøm af blomsterånde
omkring dig, hvor du står og går.
Der er en klarhed på din pande,
der er et mørke i dit hår,
der er en strøm af blomsterånde
omkring dig, hvor du står og går.

2. Der er en skat af evig visdom
i smilehullet på din kind,
der er en brønd, en sundhedskilde
for alle hjerter, i dit sind.
Der er en verden i dit indre,
en sværmerisk kaotisk vår;
som jeg umulig kan forglemme,
som jeg tilbeder og forstår.
Der er en verden i dit indre,
en sværmerisk kaotisk vår;
som jeg umulig kan forglemme,
som jeg tilbeder og forstår. 

Digter-jeget kan ikke glemme sin veninde

Til en veninde består af fire vers. Første vers er en lovprisning af venindens ydre og lyden af hendes stemme (læbe, blik og stemme). Andet vers handler om hendes udstråling og intellekt (klarhed, mørke, blomsterånde). Det tredje vers kredser om hendes evner (visdom og hjerte for alle), og i fjerde og sidste vers træder digter-jeget ind i billedet. Han oplever hendes indre som sværmerisk og kaotisk og kan ikke glemme hende.

Anaforen gør digtet erotisk forførende 

Digtet bygger sprogligt på anaforen ”Der er”, som åbner næsten alle verselinjer: ”Der er en Trolddom…”, ”Der er en Afgrund…”, ”Der er en Skat...” etc. Anaforen er kendt for retorisk at have en nærmest hypnotisk effekt, og i dette tilfælde kan det opfattes som et stilmæssigt greb, der gør digtet erotisk forførende.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne.

God fornøjelse!

Melodien er en tango

Melodien er skrevet i 2002 af komponist og dirigent Phillip Faber (f. 1984). Den er oprindeligt skrevet som en del af en korcyklus til Aurehøj Gymnasiums Kor, og komponisten fortæller, at det var ”ungdommelig intuition”, der gjorde, at det blev en tango. Tangoen er det erotiske drama og den tilbageholdte energis musik. Dens inciterende rytme passer således til Aarestrups drømmende og forførende tekst.

Længslen understreges af mol-tonearten

Tekstens længselsfuldhed understreges melodisk af mol-tonearten og af de lange optakter, hvor tonika først indtræder sent. De fire vers har komponisten sat sammen to og to. Andet og fjerde vers gentages som en form for omkvæd, hvilket giver sangen en cyklisk karakter.

Fakta om

Nr. 461 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Emil Aarestrup 1838

Melodi: Phillip Faber 2002

Artiklen er skrevet af Helle Solvang.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere