Åbent hjerte

Baggrund Frihed og fællesskab

Sangen blev skrevet i forbindelse med Aarhus Festuge 2016, hvor Sys Bjerre i en sangstafet blev udfordret til at skrive sange med en ny samarbejdspartner. Hun valgte sangskriveren Christian Connie, og sammen skrev de denne salme, der handler om at have tillid til livet og om at turde give sig hen til sine medmennesker. Melodien afviger fra gængse fællessangsformler, idet den begynder på toptonen. Man bliver så at sige kastet ind i sangen.

Sangen blev skrevet i forbindelse med Aarhus Festuge

Åbent hjerte blev sammen med en række andre nye salmer skrevet til en koncert under Aarhus Festuge i 2016, hvor Sys Bjerre fik tildelt en såkaldt sangskriverstafet. Kravet var at skrive sange med en samarbejdspartner, hun ikke havde arbejdet med før, og Bjerres valg faldt på sangskriveren og pianisten Christian Connie.

Genren var ny for Sys Bjerre

Projektet gav Bjerre mulighed for at afsøge et nyt område, nemlig fællessangen, som hun allerede var blevet sporet ind på efter kort forinden ved at have lavet en danmarksturne, hvor lokale kor sang med på hendes egne sange.

Resultatet af projektet blev en række salmer, der var tiltænkt at være fællessange snarere end solistisk anlagte sange. En af dem var Åbent hjerte, der med sin ikke videre eksplicit kristne tekst kunne opfattes som en åndelig sang i lige så høj grad som en salme.

Åbent hjerte

1. Tiden gik og førte os
på ny fra sted til sted.
Hvad vi søgte på vor vej
tog horisonten med.
Men under himlens blå
er en dyb og evig klang.
Alt hvad vi tænkte på
brød den ned for sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid hjem.

2. Tvivlen kom og lagde sig
omkring os som et slør.
Frygten holdt os fanget i
os selv bag lukket dør.
Men under himlens blå 
er en dyb og evig klang.
Alt hvad vi frygtsomt så
brød den ned for sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid mod.

3. Tiden gik og verden var
konstant foranderlig.
Dale blev til bjerge mens
vi vandrede forbi.
Men under himlens blå
er en dyb og evig klang.
Trapperne vi skal gå
bygges op af sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid vej.

Kirkesangbogen optog to af Bjerres salmer

Koncerten under Aarhus Festuge blev bemærket af redaktionen bag Kirkesangbogen, et uofficielt supplement til Den Danske Salmebog, der udkom i 2017 på Det Kongelige Vajsenshus' Forlag. Redaktionen havde i forvejen fokus på at bede sangskrivere, komponister og digtere bidrage med nyt materiale til bogen, og to af Bjerres salmer fra koncerten blev efterfølgende optaget i den. Heraf var Åbent hjerte den ene.

Sangen handler om at have tillid til livet

Åbent hjerte er en sang, som ifølge Bjerre selv handler om det at have tillid til livet og om det at turde give sig selv hen til sine medmennesker uden at være bange for at tabe ansigt. Den handler også om det at elske nogen uden at være klar over, om kærligheden rent faktisk bliver gengældt. Visheden om at være i Guds hænder bliver formuleret i den gennemgående linje i alle tre vers i sangen: "Men under himlens blå er en dyb og evig klang."

Forandringer i vores liv er et grundvilkår

Sangen handler også om de forandringer, vi alle oplever i vores liv, jf. linjen i tredje vers: "Dale blev til bjerge mens vi vandrede forbi". For perspektivet på tingene omkring os ændrer sig løbende, afhængigt af hvor i livet vi befinder os. Det eneste, vi ved, er, at alt forandres, og at vi derfor må finde ro i den viden, at forandring er et grundvilkår. Men klangen af livet er dyb og evig, fordi den netop lader sig høre i sine mange forskellige udformninger livet igennem.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien afviger fra gængse fællessangsformler

Melodien til sangen er i to dele, hvoraf første del kan siges at udgøre et vers, mens anden del udgør et omkvæd. Det styrker melodiens sangbarhed, at de to linjer i versdelen er næsten identiske, ligesom de to første ud af de tre linjer i omkvædsdelen næsten er det.

Melodien er uortodoks derved, at første hhv. anden linje i versdelen indledes med melodiens toptone, et højt c. Derved afviger melodien fra mere gængse fællessangsformler, hvor toptonen normalt først indtræffer mere end halvvejs inde i forløbet, og hvor der dermed har været god tid til at forberede dens indtræden. Men hos Bjerre må man så at sige kaste sig ud i at gribe den høje tone lige fra begyndelsen – helt i tekstens ånd.

Sys Bjerre har selv indspillet sangen 

Ud over at være repræsenteret i Kirkesangbogen findes Åbent hjerte indspillet af Sys Bjerre selv på antologien Lys og lindring – salmer og sange fra Kirkesangbogen (2017).

Fakta om Åbent hjerte

Nr. 222 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst og musik: Sys Bjerre / Christian Connie, 2016

Artiklen er skrevet af Henrik Marstal. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere