Grundtvig fylder 234 år

Publiceret 08-09-2017

Grundtvig er stadig suverænt den forfatter der har flest sange i Højskolesangbogen. 86 i alt.

Sangskriver af hjertet

Nikolai Frederik Severin Grundtvig, 8.9.1783-2.9.1872.
I dag er det altså 234 år siden Grundtvig blev født. Han var dansk digter, præst, historiker, politiker, pædagog og filolog og en meget betydelig person i den danske sangskat og i det danske åndsliv.

Hans digte er stadig blandt dem vi ofte synger fra Højskolesangbogen og han læses og citeres stadig flittigt. Grundvigs digt ”De levendes Land” (1824) var med i den Kulturkanon, som regering 2005-06 fandt essentielle i den danske kulturarv.

Grundtvigs forum har skrevet en del om hans liv og forfatterskab. Læs fx:

Hvem var Grundtvig?

Grundtvigs salmer og tekster

Grundtvigs verdslige sange

Mere om Grundtvig

Grundtvigs indflydelse på folkeskolen, danskernes nationale identitet og selvforståelse.

Med Ove Kaj Pedersen. CBS′ bidrag til Danskernes Akademi på DR2.

86 digte i højskolesangbogen

Han er også suverænt den forfatter, der har flest digte med i en 18. udgave: 86 sange. 

Grundtvig var meget god at udtrykke sig på det danske sprog – og særlig var han god til at udtrykke sig i rim. Det er ret imponerende at hans rytme i sprog og digtning var så musikalsk, for Grundtvig selv var ikke særlig musikalsk.

 

Alfabetisk liste over Grundtvigs sange

Listerne fra 18. udgave af Højskolesangbogen.

Abraham sad i Mamre-lund

522

Alle mine kilder skal være hos dig

68

Alt står i Guds faderhånd

67

Alt, hvad som fuglevinger fik

62

Apostlene sad i Jerusalem

530

At sige verden ret farvel

58

Bladet i bogen sig vender

355

Blomstre som en rosengård

216

De snekker mødtes i kvæld på hav

485

Dejlig er den himmel blå

250

Den signede dag med fryd vi ser

1

Denne er dagen, som Herren har gjort

56

Der sad en fisker så tankefuld

526

Der skinner en sol i lys og løn

90

Det er så yndigt at følges ad

439

Det kimer nu til julefest

228

Det var en sommermorgen

491

Du som våged over barnelivet

354

Du, som går ud fra den levende Gud

302

En sædemand gik ud at så

529

Er du modfalden, kære ven

60

Er lyset for de lærde blot

89

Et barn er født i Betlehem

229

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.

95

Et lidet barn så lysteligt.

234

Folkeligt skal alt nu være

91

Folket er endnu forblindet

181

For bønder himlens fugle mer

483

For dig, o Herre, som dage kun

207

Fæderneland

353

Giv mig, Gud, en salmetunge

54

Gud planted en have fra øst til vest

521

Guds fred er mer end englevagt.

69

Guds godhed vil vi prise

249

Guds ord, det er vort arvegods.

37

Hil dig, frelser og forsoner

279

Himlene, Herre, fortælle din ære

53

Hvad er det, min Marie

438

Hvad solskin er for det sorte muld

92

I al sin glans nu stråler solen

303

I gamle dage det var engang

470

I kvæld blev der banket på helvedes port

531

Ingen har guldtårer fældet

93

Jeg gik i marken og vogtede får

524

Jeg gik mig ud en sommerdag at høre

153

Jeg kender et land

52

Julen har englelyd

232

Kimer, I klokker!

233

Kirkeklokke! mellem ædle malme

59

Kirken den er et gammelt hus

57

Kommer hid, I piger små

486

Kong Farao var en ugudelig krop

523

Kong Vermund den gamle

474

Krist stod op af døde

280

Kun ord, som går i sagn og sang

154

Kærlighed til fædrelandet

352

Kærligheds og sandheds Ånd

301

Kølig det lufter i måneskin mat

548

Lad det klinge sødt i sky

231

Langt højere bjerge så vide på jord

351

Lille Guds barn! hvad skader dig

70

Lovet være du, Jesus Krist.

220

Lovsynger Herren

55

Lynildsmand, som for vort øje

484

Menneskelivet er underligt

94

Min mund og mit hjerte

65

Moders navn er en himmelsk lyd

152

Morgenhanen atter gol

6

Morgenstund har guld i mund

7

Nu bede vi den Helligånd

300

Nu falmer skoven trindt om land

341

Nu skal det åbenbares

88

O kristelighed

64

Påskeblomst! hvad vil du her

277

Skyerne gråne, og løvet falder

211

Sol er oppe

473

Som forårssolen morgenrød

281

Sov sødt, barnlille

61

Tag det sorte kors fra graven

278

Til vor lille gerning ud

544

Udrundne er de gamle dage

87

Velkommen i den grønne lund

155

Velkommen igen, Guds engle små

230

Vi kan føle, vi skal lære

66

Vidunderligst af alt på jord

63

Vær velkommen, Herrens år (advent)

213

 

Nummeret liste over Grundtvigs sange

1

Den signede dag med fryd vi ser

6

Morgenhanen atter gol

7

Morgenstund har guld i mund

37

Guds ord, det er vort arvegods.

52

Jeg kender et land

53

Himlene, Herre, fortælle din ære

54

Giv mig, Gud, en salmetunge

55

Lovsynger Herren

56

Denne er dagen, som Herren har gjort

57

Kirken den er et gammelt hus

58

At sige verden ret farvel

59

Kirkeklokke! mellem ædle malme

60

Er du modfalden, kære ven

61

Sov sødt, barnlille

62

Alt, hvad som fuglevinger fik

63

Vidunderligst af alt på jord

64

O kristelighed

65

Min mund og mit hjerte

66

Vi kan føle, vi skal lære

67

Alt står i Guds faderhånd

68

Alle mine kilder skal være hos dig

69

Guds fred er mer end englevagt.

70

Lille Guds barn! hvad skader dig

87

Udrundne er de gamle dage

88

Nu skal det åbenbares

89

Er lyset for de lærde blot

90

Der skinner en sol i lys og løn

91

Folkeligt skal alt nu være

92

Hvad solskin er for det sorte muld

93

Ingen har guldtårer fældet

94

Menneskelivet er underligt

95

Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord.

152

Moders navn er en himmelsk lyd

153

Jeg gik mig ud en sommerdag at høre

154

Kun ord, som går i sagn og sang

155

Velkommen i den grønne lund

181

Folket er endnu forblindet

207

For dig, o Herre, som dage kun

211

Skyerne gråne, og løvet falder

213

Vær velkommen, Herrens år (advent)

216

Blomstre som en rosengård

220

Lovet være du, Jesus Krist.

228

Det kimer nu til julefest

229

Et barn er født i Betlehem

230

Velkommen igen, Guds engle små

231

Lad det klinge sødt i sky

232

Julen har englelyd

233

Kimer, I klokker!

234

Et lidet barn så lysteligt.

249

Guds godhed vil vi prise

250

Dejlig er den himmel blå

277

Påskeblomst! hvad vil du her

278

Tag det sorte kors fra graven

279

Hil dig, frelser og forsoner

280

Krist stod op af døde

281

Som forårssolen morgenrød

300

Nu bede vi den Helligånd

301

Kærligheds og sandheds Ånd

302

Du, som går ud fra den levende Gud

303

I al sin glans nu stråler solen

341

Nu falmer skoven trindt om land

351

Langt højere bjerge så vide på jord

352

Kærlighed til fædrelandet

353

Fæderneland

354

Du som våged over barnelivet

355

Bladet i bogen sig vender

438

Hvad er det, min Marie

439

Det er så yndigt at følges ad

470

I gamle dage det var engang

473

Sol er oppe

474

Kong Vermund den gamle

483

For bønder himlens fugle mer

484

Lynildsmand, som for vort øje

485

De snekker mødtes i kvæld på hav

486

Kommer hid, I piger små

491

Det var en sommermorgen

521

Gud planted en have fra øst til vest

522

Abraham sad i Mamre-lund

523

Kong Farao var en ugudelig krop

524

Jeg gik i marken og vogtede får

526

Der sad en fisker så tankefuld

529

En sædemand gik ud at så

530

Apostlene sad i Jerusalem

531

I kvæld blev der banket på helvedes port

544

Til vor lille gerning ud

548

Kølig det lufter i måneskin mat