Bliv hos os, når dagen hælder

Baggrund Aften

Salmen er en af Ingemann og Weyses syv aftensange. Den er opbygget som en bøn til Gud om at beskytte os i nattens overvældende mørke. Ingemann var lektor ved Sorø Akademi og udgav ud over sine historiske romaner en række salmer, som tilskrives stor værdi i den danske sangskat.

Ingemanns forfatterskab favner både romaner og salmer

Som lektor i dansk ved akademiet i Sorø, hvor Ingemann også boede, havde han fra 1824 og frem udgivet flere historiske romaner henlagt til Valdemarernes tid og i romantisk stil.

Ingemann var også digter og udgav i 1837 syv morgensange for børn og året efter syv aftensange begge samlinger med melodier af Weyse. (Se nærmere herom i artiklen om Dagen går med raske fjed). Skønt Ingemann ikke var teolog, så han som troende sin lyriske digtning ind i en kirkelig sammenhæng.

Syv aftensange

Ingemann og Weyse skrev først Morgensange for børn (se fx artiklen om Nu ringer alle klokker mod sky), og fortsatte herefter samarbejdet om syv aftensange.

Salmen er en bøn til Gud om beskyttelse i mørket

Bliv hos os når dagen hælder har fra første vers karakter af en bøn til Gud Fader om beskyttende nærhed, når vi til natten trues af det overvældende mørke. I næste vers beder han Gud om at lade sit stjernetæppe beskyttende omslutte ham i hans søvn og med sin strømmende ånd sikre fred som engle lig. 

I tredje vers udvides bønnen til, at Gud vil lade sin himmelske ånd suse ned og skabe drømme om englefred. Fjerde vers er en samlende trosbekendelse om englenes himmelstige, et billede, der minder om Jakobs drøm om en jakobsstige (1. Mos. 28 v.12) for barnesjæle.

Sidste vers gentager de to første linjer i første vers, men nu er det Paradis-lyset, der vælder ud i natten!

Bliv hos os, når dagen hælder


1. Bliv hos os, når dagen hælder,
du kære Fader og Gud!
Bliv hos os, når mørket vælder
af nattens sluser ud!

2. Henspred over dal og høje
dit stjerne-klædebons flig;
så lukker vi trygt vort øje
og slumrer sødt hos dig.

3. Bliv hos os, og vi vil drømme
om englebørnenes fred;
din Ånd gennem Himmel-strømme
vil suse til os ned.

4. Og Kongen i livets rige
vil favne alle de små.
På englenes Himmel-stige
skal barnesjæle gå.

5. Bliv hos os, når dagen hælder,
du kære Fader og Gud!
og Paradis-lyset vælder
af nattens sluser ud.

Fortrøstningen står centralt i Ingemanns aftensange

Går man en stille sommeraften i parken omkring Sorø Akademi og ser ud over søen, oplever man en mærkelig blanding af natur og kultur. Der er ikke noget at være bange for. Mørket er ikke uhyggeligt. Akademiets store bygninger taler om menneskets dygtighed og evner. Det er et stykke rendyrket idyl, man går i. Sådan har Ingemann også oplevet det. Når man synger hans aftensange, er det den kolossale fortrøstning der slår én.

For Ingemann var tilværelsen en kamp mellem det gode og det onde. Her bliver den kristne tro den frelsende magt, fordi mennesket gennem troen kan gøre sig fri af det jordiske og opnå forbindelse til Gud.

Salmen udtrykker Ingemanns tillid til, at Gud passer på os

Ingemann er sikker på, at Gud som en elsket far passer på både natur og mennesker. Mørket, der brød frem, var jo i virkeligheden en kærlig hilsen fra vor Herre, der blidt og omsorgsfuldt bredte stjernetæppet ud. Mørket er ikke mørkt. Stjernerne lyser. Vi kan trygt lukke vore øjne og drømme. Så vil vi opleve, at vi bliver fyldt med Guds ånd og kan gå som børn på den stige op til himlen, englene bruger. Og se: Nattens mørke sluser åbner sig, og midt i mørket ligger vi og sover, badet i lyset fra Paradiset.

Weyse opfordrede Ingemann til at fortsætte salmeskrivningen

Efter at Weyse i 1837 havde sat musik til Ingemanns morgensange for børn, skrev han til Ingemann:

”Skulde De fremdeles digte flere Sange af den Art - maaskee Aften- eller Bord-Sange, - da staar Undertegnede atter til Tjeneste.”

 Opfordringen resulterede i de Syv Aftensange.

Melodien er skrevet i romancestil

Melodien til Bliv hos os når dagen hælder er endnu en umiskendelig Weyse-melodi i romancestil og 6/8-takt (se artiklen om Dagen går med raske fjed).

Melodien har et ekspressivt udtryk

Som i mange andre sange benytter han rytmen: punkteret ottendedel – sekstendedel – ottendedel. Versenes to sidste linjer bindes naturligt sammen til én lang musikalsk frase med en harmonik, som på kort tid bevæger sig fra dur til mol et par gange og med smukke forudhold, hvor meloditonen opløses harmonisk på den følgende akkord (det ses tydeligst i melodibogen). De dissonerende spændinger i forudholdet giver Weyses melodier et ekspressivt udtryk, som hele tiden holdes i ave af den efterfølgende opløsning på det næste taktslag.     

Fakta om Bliv hos os, når dagen hælder

Nr. 574 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: B.S. Ingemann, 1838

Melodi: C.E.F. Weyse, 1838

Artiklen er skrevet af Finn Slumstrup og Niels Jørgen Nedergaard, melodibeskrivelse af Jørgen Andersen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere