Der findes en livstid for alting på jorden

Baggrund Liv

Sangen er en af de ti salmer, der blev skrevet til en kvindesalmekoncert i anledning af Kvindemuseets kvindefestival i 2019. Iben Krogsdal har skrevet teksten, der handler om livets lys og mørke og om at gribe dagen. Melodien er skrevet af Annika Aakjær, Sara Grabow og Kristina Holgersen.

Salmen er skrevet til en kvindesalmekoncert

Der findes en livstid er en let redigeret udgave af en af de ti nyskrevne salmer til kvindesalmekoncerten "I dag skal du leve", som blev uropført i Aarhus Domkirke d. 27. september 2019 i anledning af kvindemuseets kvindefestival i sommeren 2019. Teksterne er af Lisbeth Smedegaard Andersen og Iben Krogsdal, og melodierne er alle skrevet af kvindelige komponister. Titlen på koncerten, "I dag skal du leve" er hentet fra sidste vers i Der findes en livstid for alting på jorden, som afslutter koncertens tekstcyklus med en opfordring til at gå ud og leve.

Udgangspunktet er en tekst fra Det Gamle Testamente

Iben Krogsdal (se nærmere om forfatteren i artiklen om Lige før timerne mørkner) tager udgangspunkt i en tekst fra Det Gamle Testamente, Prædikerens Bog kap. 3. Her hedder det bl.a.: "Alting har en tid, for alt hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt". Herefter opregner Prædikeren en række eksempler: "En tid til at fødes, en tid til at dø ... en tid til at græde, en tid til at le ... en tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne."

Iben Krogsdal

Livet og lyset på trods af mørket

Iben Krogsdal begynder med den lysende morgen og hverdagen, som skal modtages fra himlen. Ned gennem teksten klinger de bibelske forestillinger om skabelsen med. Livet er en gave og indeholder både "kræfter til glæden og kræfter til sorgen". Livet består af fællesskabet med andre mennesker, af fødsler og af død. Ligesom hos Prædikeren er der noget konstaterende over, at sådan er livet.

Iben Krogsdal klager ikke over, at livet består af både lys og mørke. Hun vælger livet og lyset på trods af mørket. Hun glæder sig over alt det gode i tilværelsen: det erotiske møde, hvor to mennesker "rører hinanden med sitrende hænder", undfangelsen, hvor "celler forenes" og barnefødsler med nyfødtes gråd. Men livet indeholder også tider, hvor der skal tages afsked, og hvor det afgørende er at være til stede hos den, hvis liv er ved at ebbe ud (første til fjerde vers).

Der findes en livstid for alting på jorden

1. Der findes en livstid for alting på jorden
en tid til at indånde lysende morgen
og modtage hverdagen stille fra himlen
med kræfter til glæden og kræfter til sorgen

2. Og livet er solstrøm og elskov i stuer
hvor mennesker mødes i levende kroppe
og rører hinanden med sitrende hænder
som mørket, der truer os, ikke kan stoppe

3. Og livet er gader med nogen at møde
og nogen at føre til ukendte steder
og nogen at elske mens bjergene ryster
og celler forenes og nyfødte græder

4. Og livet er gange med ofre og afsked
og nogen at tage i hånden i senge
hvor håbet er ude og sprogene svigter
at sidde der sagte, at sidde der længe

5. Og dagene kommer og dagene svinder
og aftnerne kærtegner hviskende sivet
til nogen fortæller mens solen forstråler
at dagenes kommen og gåen var livet

6. Der findes en livstid for alting på jorden
for kroppenes fødsler og skabelsens dage
Så griber vi chancen: I dag skal vi leve
det liv som vi fik og endnu har tilbage

Solen kaster lys over livet

I femte vers skildrer hun aftenstemningen, hvor man kan høre vinden hviske i sivene, "til nogen fortæller mens solen forstråler / at dagenes kommen og gåen var livet".  Udtrykket "solen forstråler" kan tolkes sådan, at også solen kaster lys over, hvad livet er.  Aftenen er ikke blot dagens afslutning, men kan også være et billede på livets afslutning.

Et menneske er altid fyldt med noget

I sidste vers vender Krogsdal tilbage til udgangspunktet, at "der findes en livstid for alting på jorden". Tid er ikke blot et forløb af sekunder, minutter, timer og dage. Tid har indhold. For et menneske er tid altid fyldt med noget. Tiden består af "kroppenes fødsler og skabelsens dage". Derfor opfordrer hun os til at gribe chancen: "I dag skal vi leve / det liv som vi fik og endnu har tilbage". Carpe diem! Grib dagen.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien er forbundet med folkevisens univers

Melodien er komponeret af tre kvindelige sangskrivere, Annika Aakjær (f. 1982), Sara Grabow (f. 1979) og Kristina Holgersen (f. 1973). Den var en del af den vifte af nye salmer, som de tre sangskrivere uropførte ved koncerten i Århus Domkirke i september 2019. Melodiens gennemgående, synkoperede rytme og dens modale præg (de hyppige sekund- og terts-afstande mellem akkorderne, bl.a. mellem de to afsluttende akkorder C-dur og D-mol) forbinder den med folkevisens og folkedansens univers. Melodien vil formodentlig egne sig bedre til guitarledsagelse end til klaverledsagelse.

Fakta om Der findes en livstid for alting på jorden

Nr. 166 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Iben Krogsdal, 2019

Melodi: Annika Aakjær / Sara Grabow / Kristina Holgersen, 2019

Artiklen er skrevet af Kirsten Nielsen, melodibeskrivelsen af Per Drud Nielsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere