Det kimer nu til julefest

Baggrund

Grundtvig arbejdede i mange år med denne salme, der er inspireret af Luther. Men selvom forlægget er en salme af Luther, er sangen helt og holdent Grundtvigs sprog og kristne forestillinger. Den er sunget på forskellige melodier, men den mest brugte er komponeret af præsten C. Balle.

Salmen var mange år undervejs

Grundtvig arbejdede mange år med denne julesalme efter idé fra Luthers Vom Himmel hoch da komm’ Ich her. I 1810 skriver han den som Fra Himmelen højt komme vi nu her, og i 1817 kommer Det kimer nu til julefest med 24 vers. Den blev trykt i et ugeskrift 23. december med overskriften Morten Luthers Jule-Psalme. (Frit fordansket). Den nuværende version af salmen med ni vers blev til efter mange ændringer, bl.a. af B.S. Ingemann, og blev trykt i et tillæg til den udgave af Fest-Psalmer som udkom i 1877.

Sproget er klart Grundtvigs

Selv om forlægget er Luthers salme, er ligheden ikke påfaldende, for denne salme er helt og klart Grundtvigs sprog og kristne forestillinger. Juleaften var dengang en art forberedelse til det nye år, og gaver fik man først til nytår. Hos Grundtvig kommer Gud menneskene i forkøbet, så de midt i mørke og elendighed får en ny julegave: en frelser, Jesus.

Det kimer nu til julefest

1. Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

2. O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

3. Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

4. O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.

5. Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.

6. Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!

7. Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.

8. Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

9. Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

Ordforklaringer

2.1   Davids by: Betlehem
2.4   miskundhed og nådebud: Guds barmhjertighed og forkyndelsen om nåden
4.3   om: selv om
4.4   perlestukken: med påsyede perler
6.4   liflig: smuk
7.1   stamme: uden rigtigt at kunne synge
7.2   skyggers land: her på jorden
7.3   midnatshanen gol: Selv om det var nat, galede hanen på grund af lyset fra Betlehemsstjernen
7.4   Jakobs stjerne: I GT blev profetier om Messias forklaret som en stjerne af Jakobs slægt
8.1   patriarker: Abraham, Isak og Jakob
8.2   flammeord og himmeldåb: Jesu forkyndelse
8.3-4  barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og sang: Børn forstår nu her på jorden hvad David forudsagde i sine salmer
9.1   vær vor hyttegæst: vær hos os mennesker i vor usselhed
9.3   Davids-harpens klang: digterord og lovsang som i Gt’s salmer
9.4   nytårssang: sangen i den nye tid efter Jesu fødsel

C. Balle komponerede den mest brugte melodi

Salmen er rimeligvis skrevet til melodien til Fra Himlen højt kom budskab her (Schumann, 1539), men kan også synges på melodien til Fra Himlen kom en engel klar.

Den mest brugte melodi er komponeret af præsten C. Balle (1850), som også er ophavsmand til melodien til I denne søde juletid. Det er en bredt fremadskridende melodi der holder sig inden for et snævert toneområde, for så i næstsidste takt at springe til en enligtstående højtone (nytårsgaver), der giver hele forløbet en vis pondus.

Fakta om Det kimer nu til julefest

Nr. 241 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst:  N.F.S. Grundtvig, 1817

Melodi: C. Balle, 1850

Artiklen er skrevet af Egon Rasmussen, melodibeskrivelsen af Lars Davidsen. 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere