Du skal plante et træ

Baggrund Liv

Digtet er skrevet af multikunstneren Piet Hein. I sangen tager han udgangspunkt i betragtningen om, at vi alle skal gøre én gerning, der bærer ud over vores eget liv, og som lever videre, når vi er væk. Højskolesangbogen angiver to melodier; Ole Heydes enkle melodi, der er velegnet som fællessang, og Per Nørgårds mere udfordrende melodi.

Digtet er fra Vers af denne verden

Digtet er første gang trykt i samlingen Vers af denne verden, 1948; i 1960 medtaget i digtsamlingen Du skal plante et træ. Det er første gang medtaget i Højskolesangbogens 17. udgave.

Multikunstneren Piet Hein

Den danske verdensberømthed Piet Hein studerede i København filosofi og teoretisk fysik (bl.a. hos Niels Bohr) samt malerstudier på Kungliga Kunstakademien i Stokholm. Han har gjort sig stærkt gældende som designer, opfinder, kunstner og digter.

Piet Hein udgav ca. 10.000 gruk

Under pseudonymet Kumbel (på oldnordisk betyder kumbl ”en sten med indskrift”) har han udgivet ca. 10.000 gruk. Ordet gruk er dannet af grin og suk. Med sproglig præcision sætter grukket dagliglivets småting i et større perspektiv, og med humor og optimisme er de ofte vendt mod magtbalance, ideologi, system og vaner. Under eget navn har han udgivet digt- og essaysamlinger. Enkelhed, helhed og sammenhæng er centrale begreber i Piet Heins livsfilosofi, og de gør sig stærkt gældende i hele digterværket.

Piet Hein. Foto: André Savik

Du skal gøre én gerning

I Du skal plante et træ tager Piet Hein udgangspunkt i en betragtning om, at vi alle skal gøre én gerning, der bærer ud over vores eget liv, og som lever videre, når vi er døde. Vi skal billedligt talt plante et træ.  Jævnfør myten om Martin Luther, hvor han skal have svaret ”Jeg vil plante et træ” på spørgsmålet om, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen (se artiklen om Mørk er november).”

Der er sammenhæng mellem slægtleddene

Piet Heins tanker om enkelhed og helhed træder stærkt frem i digtet. Der er sammenhæng mellem slægtleddene. Derfor bør den enkeltes livsgerning være til glæde for kommende slægtled. Også selvom den enkeltes muligheder er begrænsede og gerningen kun får mindre betydning.

Hvert enkelt menneske udgør et led i en større sammenhæng og har del i fremtiden – derfor også i fortiden der selv engang var fremtid.

Du skal plante et træ

1. Du skal plante et træ.
Du skal gøre én gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting, som skal vare
og være til lykke og læ.

2. Du skal åbne dit Jeg.
du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
som når ud over dig.

3. Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For dén skal du plante et træ.

Ordforklaringer

1.3   går i knæ: dør.
2.5   lod: skæbne, sammenhæng eller helhed.
3.1   dræ: afgive blomsterstøv til befrugtning
3.3   kræ: dyr (billedligt udtryk for noget der skal mættes af frugterne).

Mange af Piet Heins digte er svære at skrive melodier til

For mange af Piet Heins digte – først og fremmest grukkene – gælder det, at ikke alle vers i et digt er opbygget over helt ens metriske skemaer. Der er ikke altid lige mange linjer i versene og ikke lige mange stavelser i hver linje. Det er formodentlig grunden til, at komponister hidtil har været tilbageholdende med at skrive melodier til netop de digte.         

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Ole Heydes melodi

Per Nørgårds melodi

Højskolesangbogen angiver to melodier

Til Du skal plante et træ medtager Højskolesangbogen to melodier.

Per Nørgårds melodi har skiftende taktarter (2/4, 3/4, 3/8 og 5/8) og kræver omhyggelig indlæring, hvis den skal fungere som fællessang. Den har en nærmest tidløs svævende stemning, der passer til digtets lange perspektiv. Per Nørgård har fortalt, at han drømte melodien og omgående skrev den ned, da han vågnede.

B-melodien af Ole Heyde er enkel og velegnet til fællessang. Den betoner digtets karakter af fortrolig henvendelse.   

Fakta om Du skal plante et træ

Nr. 104 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Piet Hein, 1948

Melodi: Per Nørgård, 1967 og Ole Heyde, 1984

Artiklen er skrevet af Jørgen Graabæk og redigeret af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere