Godmorgen, lille land

Baggrund Morgen

Sangen er skrevet til indvielsen af Storebæltsbroen i 1998 og er siden blevet en af Højskolesangbogens mest populære sange. I teksten er broen en metafor for at binde folk sammen. Naturen og folket er de bropiller, vi skal stå solidt på, for at vi kan lukke verden ind og bygge bro. Hermed skriver sangen sig ind i en tradition for inkluderende fædrelandssange.

Sangen til åbningen af Storebæltsbroen

Niels Brunse og Carsten Johs. Mørch har med Godmorgen lille land skrevet en både klassisk og moderne højskolesang. Oprindelig blev den skrevet til en sangkonkurrence i anledning af indvielsen af Storebæltsbroen, 14. juni 1998. Sangen vandt konkurrencen og blev ved åbningen sunget af Povl Dissing. Siden er den blevet en af Højskolesangbogens mest populære sange. 

Niels Brunse beskriver naturen

I første vers beskriver Niels Brunse den danske natur. I andet vers beskrives broen, der i et buetegn bærer os fra landsdel til landsdel. I tredje vers handler det om folket, og i den fjerde drages en parallel mellem broens evne til fysisk at binde verden sammen og at bygge bro mellem mennesker.

Broen som metafor 

Broen som metafor for at binde folk sammen bygger på en lang tradition. Forfatteren Jørgen Bukdahl brugte således den gamle Lillebæltsbro fra 1933 som billede på det folkelige samarbejde. Det var Bukdahls pointe, at samarbejde forudsætter, at hvert enkelt folk kender sig selv. Først når hvert enkelt folks egenart står bevidst og afklaret som en bropille solidt forankret i sænkekasserne på havbunden, kan en holdbar kørebane etableres. Forankring i hvert enkelt folks egenart er vejen til det universelle.  

Naturen og folket er de bropiller, vi skal stå solidt på

Det samme livssyn ses i Godmorgen lille land. Her forankres vi i første vers' billede af naturen og i tredje vers' beskrivelse af folket. Tilsvarende billeder ses i Jeg ser de bøgelyse øer og Gnags Danmark. For både de gamle og de nye fædrelandssange er naturen og folket de bropiller, vi skal stå solidt på, for at vi kan lukke verden ind og bygge bro fra sind til sind.  

Traditionen for inkluderende fædrelandssange

På denne måde skriver Niels Brunse sangen ind i en lang tradition for fædrelandssange, hvor samhørigheden med natur og folk danner grundlag for en fædrelandskærlighed, der ikke ser det fremmede som en modstander, men er inkluderende. Denne opfattelse vokser frem i løbet af 1800-tallet og er fortsat gældende for en stor del af sangene i Højskolesangbogen.

Morgenbordet som symbol

Herudover kan morgenbordet ses som et symbol på, hvad der forbinder os med hinanden. Hver morgen gør vi det samme, uanset hvor i landet – og på kloden - vi befinder os. Sangen betoner således både forankringen i vores eget og i det, vi har fælles med hinanden på tværs af grænserne.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Melodien skriver sig ind i højskoletraditionen

Komponisten og organisten Carsten Johannes Mørch har til teksten komponeret en enkel og iørefaldende melodi, der ligesom teksten skriver sig ind i højskoletraditionen.

Den skrider roligt fremad med lige lange nodeværdier og er let at synge – også uden akkompagnement (ligesom Aagaards melodi til Jeg ser de bøgelyse øer). De enkelte melodilinjer imiterer broens buede linjeføring. Triolerne i slutningen af hvert vers kan på en gang opleves som en rejsning op mod broens højdepunkt og som en blid opbremsning, inden melodien falder til ro på den anden side af broen.

Fakta om Godmorgen lille land

Nr. 24 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Niels Brunse, 1998

Melodi: Carsten Johannes Mørch, 1998

Skrevet til indvielsen af Storebæltsbroen 14. juni 1998. 

Artiklen er skrevet af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere