Tiden skrider, dagen rinder

Tiden skrider dagen rinder

Salmens tekst er oprindeligt en bøn, et aftensuk, skrevet i 1684 af Thomas Kingo. Teksten omformuleres til sangbare strofer af P. A. Fenger halvandenhundrede år senere og udgives i Psalmer og aandelige sange af Thomas Kingo. Melodien som vi kender den i dag er skrevet af Thomas Laub i 1917 og demonstrer komponistens brud med den romantiske tradition.

Salmen er oprindeligt lørdagens aftensuk i Thomas Kingos salmebog

Tiden skrider, dagen rinder er det 7. aftensuk og bønnen til lørdag aften i Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koors Første Part. Det 4. aftensuk: onsdagens aftenbøn Hvilestunden er i vente er også med i højskolesangbogen.

Læs om det 4. aftensuk i artiklen om nr. 535: Hvilestunden er i vente

 

Thomas Kingo

Thomas Kingo

P.A. Fenger skrev bønnerne om til sangbare strofer

Kingos digtning fik en renæssance da Grundtvigs discipel, P.A. Fenger, i 1827 udgav Psalmer og aandelige Sange af Thomas Kingo. Her foreslår Fenger at dele sukkene op i strofer, der lader sig synge på gængse melodier, og har på den måde skaffet 14 nye og aldrig før sungne morgen- og aftensalmer af Kingo til veje halvandet hundrede år efter Kingos død.

Læs om Kingos digtning i artiklen om nr. 535: Hvilestunden er i vente

Tiden skrider, dagen rinder

1. Tiden skrider, dagen rinder,
solen daler, mørket blinder
lyset med en aftensky.
Sjæl og hjerte, møder begge,
takker Gud, I kan nedlægge
eder under Herrens ly!

2. Tak, min søde Gud og Fader,
som fra sjæls og legems skader
har mig friet med din hånd!
Lad endnu din store nåde
fri mig ud fra nattens våde
ved dit øje og din Ånd!

3. Viger bort, I syndedrømme,
flyder ind, I glæde-strømme
fra Guds Himle i mit sind!
Våg, min sjæl, og lad dig ikke
drage ind i Satans strikke,
når at søvnen gør mig blind!

4. Gak så hen, min krop, at slumme,
dog, mens søvn din sans vil dumme,
skal din Jesus stå dig bi,
lyse på dig fred og frelse,
give rolig søvn og helse
og dig fra ulykke fri.

5. Sov da, sov i Jesu arme,
viger, alle verdens larme,
jeg er i min Jesu skød!
Han mig skal af mørket føre,
han min sidste søvn vil gøre
salig, rolig, sagte, sød.

Ordforklaringer

1.4   møder … takker(1.5) … viger(3.1) … flyder(3.2) … viger(5.2): gamle bydeformer i flertal
2.5   våde: fare
4.1   slumme: slumre
4.2   dumme: sløve

Thomas Laub brød med tidens romantiske traditioner

Melodien er komponeret af Thomas Laub (1852-1927) og giver et godt indblik i Laubs opbrud med tidens romantiske traditioner. I melodierne søger Laub enkeltheden, både på det melodiske og harmoniske plan.

Læs om Thomas Laubs melodier i artiklen om nr. 535: Hvilestunden er i vente

 

Fakta om Tiden skrider dagen rinder

Nr. 536 i Højskolesangbogens 18. udgave

Teksten er skrevet i år 1684 af Thomas Kingo som det 7 aftensuk tilknyttet lørdag

Melodien er komponeret i 1916 af Thomas Laub.

Artiklen er skrevet af Jens Lyster, melodibeskrivelsen af Erling Lindgren.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere