Det er hvidt herude

Baggrund Året

Sangen er et stemningsmættet naturbillede, skrevet under en usædvanlig lang og kold vinter. Digtet beskriver kyndelmisse; tiden midt på vinteren. Thomas Laubs melodi fra 1914 understøtter fornemmelsen af, at vinteren er gået i knude.

Digtet er ouverture i Trækfuglene

Digtet optræder som Ouverture i digtsamlingen Trækfuglene, en Naturkoncert fra 1838.

Det er ejendommeligt, at Trækfuglene rummer både en ouverture, Det er hvidt herude, og et præludium, Sig nærmer tiden. Mens præludiet behandler trækfuglemotivet symbolsk – Blichers egen ”trækfugletilværelse”, som lakker mod enden – fastholder ouverturen - måske bortset fra slutlinjen - et rent stemningsmættet naturbillede: hvidt, koldt og tyst. Til forskel fra de følgende 30 digte, der alle behandler enkeltstående trækfugle – ofte tegnet med gennemskuelige menneskelige træk – er det i dette vinterdigt standfuglene som krage og skade og sågar hønsegårdens pralende hane, der omtales.

Blicher skildrer den ubarmhjertige vinter

Vinteren 1837/38 var usædvanlig kold og langvarig, og Blicher havde lige rejst sig fra et langt og udmattende sygeleje. Han havde derfor den rigtige baggrund for at skildre den ubarmhjertige vinter.

undefined

Digtet beskriver kyndelmisse

Digtet beskriver tiden midt på vinteren: kyndelmisse den 2. februar. Oprindelig var kyndelmisse en katolsk lysfest for jesusbarnets fremstilling i templet 40 dage efter fødslen, for først på det tidspunkt var Maria ifølge Det gamle testamente igen blevet ren. Kyndelmisse er placeret midt mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn og opfattes traditionelt som årets koldeste dag. Ifølge traditionen markerer kyndelmisse det tidspunkt, hvor der skulle være halvdelen af foderet tilbage til dyrene. Man tog varsler af vejret, og det blev sagt, at hvis det blæser så meget på denne dag, at atten kællinger ikke kan holde den nittende ved jorden, så er foråret snart på vej.  

St. St. Blicher og B.S. Ingemann

Ganske tankevækkende er det at sammenligne teksten med B.S. Ingemanns vintersang/salme I sne står urt og busk i skjul. De to digtere var nære venner, men samtidig meget forskellige. Der ligger en afgørende forskel i deres brug af henholdsvis ”herude” (Blicher) og ”derude” (Ingemann), og hvor ravnene skriger, uglerne tuder og hanen galer hos Blicher, så nynner den lille fugl hos Ingemann. Man kan næsten øjne en parallel i Blichers En landsbydegns dagbog. I vinteroptegnelserne fra 1709 sidder Morten Vinge i sit kammer og kigger ud på de høje snedriver, hvor jægeren Jens kommer med dagens udbytte – den ene stuelærd, den anden friluftsmenneske.

Det er hvidt herude

1. Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven,
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.

2. Det er tyst herude,
kun med sagte pik på rude
melder sig den små musvit.
Der er ingen fugl, der synger,
finken kun på kvisten gynger,
ser sig om og hvipper lidt.

3. Det er koldt herude,
ravne skrige, ugler tude,
søge føde, søge læ.
Kragen spanker om med skaden
højt på rygningen af laden,
skeler til det tamme kræ.

4. Hanen sig opsvinger
på en snemand, sine vinger
klaskende han sammenslår.
Krummer halsen stolt og galer -
hvad monstro han vil, den praler?
Hvis endda om tø han spår!

5. Inderlig jeg længes
efter vår, men vintren strænges;
atter vinden om til nord!
Kom, sydvest, som frosten tvinger,
kom med dine tågevinger,
kom og løs den bundne jord!

Ordforklaringer

1.3 hvas: skarp

1.6 abildgaard: æblehave

2.6 hvipper: pipper

5.4 sydvest: vindretningen

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Thomas Laubs melodi

Eneste kendte melodi er Thomas Laubs fra 1914. Den understøtter på flere måder tekstens realistiske konstatering af, at vinteren er gået i knude: Skønt tekstrytmen er lige, todelt, er melodirytmen ulige, tredelt, melodien er i mol, de melodiske linjer er fortrinsvis nedadgående, og der optræder mange gentagelser, så man rigtig fornemmer vinterens knugen.

Laubs egen originale klaversats, som fremgår af Melodibogen, med den indledende unisone linje og det korte mellemspil mellem versene bør respekteres.   

Fakta om Det er hvidt herude

Nr. 270 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: St. St. Blicher, 1838

Melodi: Thomas Laub, 1914

Artiklen er skrevet af Jørgen Munk og Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere