Fortabt er jeg stadig

Baggrund Kærlighed
Fortabt er jeg stadig

En kærlighedssang der i et poetisk sprog viser dele af et parforholds følelsesmæssige og praktiske problematikker. Med sin letløbende melodi og et fast struktureret gentagelsesmønster illustrerer sangen den forelskelse og fortabelse, der gjorde parrets møde i sne til et varende parforhold.

Stine Pilgaards digt er fra romanen Meter i sekundet

Stine PilgaardMeter i sekundet, 2020, består af ni dele, og hver af delene afrunder romanens jeg-fortæller med en sangtekst – heriblandt Fortabt er jeg stadig.

Digtet er oprindeligt en kærlighedssang til forfatterens kæreste

Denne kærlighedssang skrev romanens forfatter 11. oktober 2018 som en fødselsdagsgave til sin kæreste. Som forlæg for tekstens sonetagtige rytme og struktur havde hun Lisbeth Smedegaard Andersens salme Du fødtes på jord med melodi af Erik Haumann i hovedet; men hun fik i dagens anledning lavet en ny melodi. Det er dog Katrine Muff Enevoldsens melodi, der nu synges i offentligheden.

Fortabt er jeg stadig

1. Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.

2. Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.

3. En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.

4. Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi blir fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.

5. Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær
en kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart 
et dirrende nu
mit søvnige du.

6. Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg blir bange og når jeg blir vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart blir det lyst.

7. Og snart blir det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.

Den cirkulære struktur understreger kærligheden i digtet

Det iørefaldende er den figur, som i metrikken kaldes epanastrofe, og som fx kendes fra H.A. Brorsons Her vil ties, her vil bies. I Fortabt er jeg stadig gentages hver strofes sidste verslinje i den næste strofes første verslinje; og når tekstens sidste linje er identisk med dens første linje, markerer det en cirkulær struktur: Digtet vil ingen ende tage, det fortsætter i det uendelige. Og det er jo netop, hvad teksten tematiserer, en cyklus: Kærligheden, der bliver ved og ved – og som omfatter dagliglivets gentagelser (jf. 4.1-4), tanken om alternativer (jf. 3.1-3) og det at tage hinanden for givet (jf. 7.2). ”Formen”, har forfatteren sagt, ”mimer vel, en livscyklus, et hamsterjul, en grammofonplade der er gået i hak, en vielsesring, uendeligheden.”

Stine Pilgaard

Parforholdets forelskelse og fortabelse eksemplificeres i teksten

Teksten eksemplificerer altså forskellige aspekter af et parforholds følelsesmæssige og praktiske problematikker, men den gør det i et poetisk billedsprog, som både kan pege på det personlige, der præger teksten, og det generelle: relationen mellem to i alle kærestepar. Når digteren har valgt fire ord fra vers 7 som digtets titel, er det en markering af, at der i gentagelsesmønsteret er en stabil kerne, nemlig den forelskelse og fortabelse der gjorde parrets møde i sne til et varende parforhold.

Billedsproget er frit flydende og veksler mellem sproglige metaforer (som fx ”en luftløs ballon” (2.6) og ”sænk mine skibe” (6.4)) og udtryk, der indfanger en tilstand, en stemning eller en erkendelse. 

Stine Pilgaard sender en hilsen til Inger Christensen

Med verslinjen ”men latteren tegner dit ansigt så smukt” (3.4) sender Stine Pilgaard en hilsen til sin lyriske inspirator Inger Christensen, som i sin digtcyklus Alfabet har en verslinje, der lyder: ”som når latteren tegner dit ansigt i luft”; netop Inger Christensen, der i høj grad valgte at lægge sit poetiske sprog ind i stramt strukturerede former, er forbillede for mange nutidige forfattere, der tiltrækkes af at skrive i den bundne form, som en sangtekst er. Fortabt er jeg stadig er et fint eksempel på, hvordan den poetiske kreativitet kan styrkes af, at digteren pålægger sig selv strenge formelle krav.

Den fortællende melodi følger teksten

Melodien af højskolelæreren og sangeren Katrine Muff Enevoldsen er letløbende. De lige lange toner gør den fortællende, og den veksler mellem fremdrift (takt 7-10 med den trinvis stigende bas) og vuggende ro (takt 11-14 med den fastholdte G-Durakkord). Som teksten bremser melodien op i versets to sidste linjer, som med en sekvens (”og der går vi hen” – ”igen og igen”) slutter med en C-dur, der som dominant i F-dur leder sangen videre til næste vers i det cykliske forløb.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 nye sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (Spotify, iTunes og andre online tjenester).  

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Fakta om Fortabt er jeg stadig

Nr. 486 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Stine Pilgaard, 2018

Melodi: Katrine Muff Enevoldsen, 2019

Teksten er oprindeligt udgivet i romanen Meter i Sekundet, 2020.

Artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus, melodibeskrivelse af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere