Frihed er det bedste guld

Baggrund Frihed og fællesskab

Thomas Simonsson af Strängnäs skrev visen under indtryk af en konflikt mellem kirke og kongemagt i Sverige. Kalmarunionens samtidige politiske uroligheder endte i et forlig, hvor kong Erik måtte respektere de forskellige nordiske landes love. Den almene frihedssang kan synges uafhængigt af tid og sted og bruges i dag mest i liberale kredse. Carl Nielsens kraftfulde melodi var sandsynligvis medvirkende til sangens udbredelse.

Et svensk ønske om frihed fra Danmark

Sangen hed oprindelig Visa för Sveriges Frihet og var en sang om svenskernes frihed i forhold til den danske konge, som blev afsat i 1439. Den er skrevet af biskop Thomas Simonsson af Strängnäs under indtryk af en konflikt mellem kirke og kongemagt om retten til at besætte kirkelige embeder. Samtidig var der strid mellem kongemagt og adel om magten i den nordiske union.

De urolige politiske forhold satte den svenske eksport i stå

I 1397 havde den danske dronning Margrete I fået oprettet Kalmarunionen mellem de tre nordiske lande med sin grandnevø Erik af Pommern som fælles nordisk konge. I 1434 gjorde den svenske adel oprør mod kongen, som blev anklaget for at ansætte danskere på vigtige svenske poster, samtidig med at kongens kamp mod Hansestæderne medførte, at alle svenske havne var blevet blokeret. Derfor var hele den svenske eksport gået i stå.

Den nordiske union blev ændret til selvstændige stater i et regentfællesskab

Biskop Thomas havde oprindelig været den nordiske konges støtte. Men i 1434 tvang den svenske oprørsleder Engelbrekt Engelbrektsson ham til at skifte side og i stedet støtte oprørerne. De urolige forhold endte med et forlig i Kalmar i 1436, hvor kong Erik bl.a. måtte love at respektere de forskellige nordiske landes love. Hermed blev den nordiske union ændret, så landene kun havde regentfællesskab, men i øvrigt var selvstændige stater.

Sangen var allerede kendt i samtiden

Man ved ikke, hvornår sangen er trykt første gang - sandsynligvis i 1439. Men der er ingen tvivl om, at den var kendt allerede i samtiden. 

Pastor Christian Henrik de Thurah oversatte sangen til dansk i 1862

I Danmark blev den først oversat i 1862 af pastor Christian Henrik de Thurah. Med optagelsen i en visebog af P.O. Boisen samme år fik sangen udbredelse, hvilket hang sammen med datidens begejstring for skandinavismen som idé.

Christian Henrik de Thurah
Christian Henrik de Thurah

Den almene frihedssang kan bruges uafhængigt af tid og sted

Sangen bestod oprindelig af 35 vers, som alle indledes med ordet ”frihed”, og som hver bringer et nyt, letforståeligt billede til at belyse begrebet. Digtets almene sprog betyder, at alle kan gøre brug af sangen uafhængigt af tid og sted. Efter 1. verdenskrig kom den for mange danske til at symbolisere frihedens sejr over tyranniet: de allierede ententemagters sejr over alliancemagterne Tyskland og Østrig-Ungarn. 

I dag er det mest liberale/liberalistiske kredse, der har taget sangen til sig.

Frihed er det bedste guld

1. Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
thi frihed følger ære.

2. Frihed er en borgemur,
hvor modet støder højt i lur
mod alle fjender gramme;
sig du dem kækt ved porten: "Stop!"
kun fejhed lukker porten op
og lister bort med skamme.

3. Frihed er en stad så skøn,
hvor enigheden bor i løn,
og nabo smukt sig føjer;
hvor så man skatter egen arv,
at alle ser på næstens tarv,
og ingen retten bøjer.

4. Frihed er det gyldne skjold
mod avind, list og overvold,
hvor retsind fører sværdet;
bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden fly forfærdet.

5. Frihed er som fugl i hånd
med moders røst og faders ånd;
hold fast om fuglens vinge!
kun galgenfugl dig bilder ind,
at når den fløj for vejr og vind,
kan han igen den bringe.

6. Frihed er en kongehøg,
der stak i sky, når bort den fløj,
forgæves du den lokker;
din fred og glæde følger med,
alt som den flyver langt af led,
mens ørnene sig flokker.

7. Frihed er en dejlig brud,
som vil dig følge ind og ud,
elsk hende højt med ære!
Når hende du til hustru får,
da ages herligt læs i gård,
thi alt hun vil dig være.

8. Frihed er en sikker havn,
vend altid kun mod den din stavn,
da er du frelst af fare!
for kongeskib og mindste båd
har den mod storm og bølge råd,
den alle vil bevare.

Ordforklaringer

2.3   gramme: vrede
3.2   løn: skjul
3.5   tarv: behov
4.2   avind: nag, had
5.4   galgenfugl: skælm, gavtyv (som nok ender i galgen)
8.2   stavn: stævn, forenden af et fartøj

Den første melodi var dansk

Der findes talrige svenske melodier til teksten, men den første var dog sandsynligvis dansk, nemlig en romantisk melodi af August Winding, udgivet i 1863.

Carl Nielsens melodi var sandsynligvis årsag til sangens udbredelse

I 1921 fik Carl Nielsen udgivet Tyve folkelige melodier på Wilhelm Hansens forlag. Blandt disse var melodier til Nu lyser løv i lundeTunge, mørke natteskyer samt Frihed er det bedste guld

I sin biografi om Carl Nielsen skriver Torben Meyer, at melodien var beundret, og den har sandsynligvis været en væsentlig forklaring på sangens udbredelse. Den kom med i Folkehøjskolens Melodibog, som udkom første gang i sommeren 1922. Den var oprindeligt skrevet i E-dur, nu flyttet til D-dur. 

Den kraftfulde melodi afspejler teksten

Nielsen anfører selv på noden, at sangen skal fremføres stærkt og frejdigt. 

Melodien indledes markant med et kraftfuldt unisont kvartspring nedad fra det høje D, nærmest som et råb om ”frihed!” Herefter bevæger den sig fortsat unisont trinvis nedad til D. Så er vi kraftfuldt i gang.

Melodiens rytme er enkel og fremadrettet med mange trinvise bevægelser eller rene spring.

Fakta om Frihed er det bedste guld

Nr. 191 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Thomas af Strängnäs, omkring 1439

Melodi: Carl Nielsen, 1920

Artiklen er skrevet af Jørn Buch, melodibeskrivelsen af Jørgen Andersen og Jesper Moesbøl.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere