Liden sol i disse uger

Baggrund Året
Liden sol i disse uger

Frank Jæger beskriver i dette digt tiden fra februar til april, hvor vinteren allerede har varet alt for længe. Digteren evner at sætte ord på de følelser og indtryk, som årstiden giver os, og fornemmelsen af, at man endnu må holde ud et stykke tid endnu, før livet igen kan udfolde sig og foråret kommer. I Højskolesangbogen bringes to melodier af Tony Vejslev og Otto Mortensen. De to melodier står henholdsvis i dur og i mol og indfanger dermed på forskellig vis håbet og længslens vemod.

Årstidernes indtryk og følelser sættes på vers

Frank Jæger er en årstidernes digter – ikke kun i den enkle forstand, at hans digte beskriver årets gang, men på modernistisk vis lader han sit ordvalg og sin digtform afspejle de forskellige årstiders indtryk og følelser.

Frank Jæger favner både det ukomplicerede og det komplekse

Frank Jæger blev fra sin debut med Dydige digte, 1948, betragtet som en lys og ukompliceret digter, der sugede indtryk af det enkle liv midt i naturen og skrev dem ned i sprogligt smukke billeder. Ikke desto mindre er efterår og vinter de foretrukne årstider i digtene. Liden sol er fra digtsamlingen Tyren, 1953, der er komponeret som en cyklus, fra december til december, og som indvarsler en mere kompleks og tungsindig undertone.

Frank Jæger

Foråret er opbruddets tid

Hos Frank Jæger er foråret en opbruddets og forandringens tid, som fx i Bedstefar, tag dine tænder på og Luk døren op og se. Den dag, det bliver forår, beskrives i kåde, sansemættede ord og en syntaks med mange bydemåder.

Sangen beskriver den tid, hvor vinteren har varet for længe

I det lille vinterdigt Liden sol er sproget helt anderledes lavmælt: Sansninger og ordbilleder er næsten helt afløst af refleksioner. Frank Jægers digt har ikke noget til fælles med vintersangenes tradition for solbeskinnede snelandskaber. Det er ikke solhvervets eller julens vinter, det drejer sig om her, men vinteren mellem februar (1.2) og april (3.1), hvor den har varet alt for længe, og tegnene på dens afslutning endnu er små.

Man må tålsomt vente på at livet starter igen

Årstiden beskrives som en sindstilstand – derfor er digtet snarest i slægt med fx Her vil ties, her vil bies: Rytmen i denne salmes 1. linje genfindes i Frank Jægers digt, ligesom rimet ”hente”/”vente”. Det er næppe tilfældigt; skønt Liden sol ikke er en salme, udtrykker teksten en forestilling om, at selv kan vi intet udrette, blot ”tålsomt vente” – på april der ”måske vil hente” livsudfoldelsen frem igen.                                                                                     

Tony Vejslevs melodi

Otto Mortensens melodi

Højskolesangbogen bringer både Vejslevs og Mortensens melodi

Højskolesangbogen bringer visekomponisten Tony Vejslevs enkle durmelodi, der veksler mellem 3/4 og 2/4, men som b-melodi også Otto Mortensens fra 1963, som er i god overensstemmelse med digtets stemning. Den er i mol, og harmonierne har en sløret, tungsindig klang. Melodien bevæger sig i en bevidst monoton rytme i ganske små trin nedad mod den afsluttende dybe tone og forsvinder i intet på et ubetonet og derfor upåagtet sted.  

Fakta om Liden sol i disse uger

Nr. 280 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Frank Jæger, 1953

Melodi: Tony Vejslev, 1953 og Otto Mortensen, 1963

Artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus, melodibeskrivelsen af Kirsten Falk

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere