Nu rinder solen op

Baggrund Morgen
Nu rinder solen op

Thomas Kingo udgav i 1674 samlingen Aandelige Siunge-Koors Første Part. Den indeholdt en morgen- og aftensang til hver af ugens syv dage. Salmen Nu rinder solen op er således morgensangen til den sjette dag. Salmen er skrevet i førsteperson, og beskriver det tillidsfulde forhold til Gud, der altid vil være barmhjertig. Salmen synges idag på to forskellige melodier - én af H.O.C. Zinck og en nyere, skrevet af Lasse Lunderskov.

Morgensalmen er en del af Kingos lyriske bønnebog

Thomas Kingo var fra 1668 til 1677 sognepræst i Slangerup. Her udgav han Aandelige Siunge-Koors Første Part, som udkom i 1674. Titlen er et religiøst modstykke til Søren Terkelsens verdslige Astree Siunge-Choer (1648-1654), der indeholdt lyriske digte der var oversat fra fransk, til kendte verdslige melodier. Hvad Kingo tilvejebragte, er en lyrisk bønnebog til en uges andagt. Til hver af ugens dage findes her en morgen- og en aftensang samt en bodssalme og senere tilføjedes et morgen- og et aftensuk.

Thomas Kingo

I Højskolesangbogen er salmen forkortet

Kingos sjette morgensang fra Andelige Siunge-Koors Første Part til brug om fredagen bestod oprindelig af 16 vers. I Højskolesangbogen er medtaget versene 1, 2, 4, 6, 7, 8 og 9.

Nu rinder solen op


1. Nu rinder solen op
af østerlide,
forgylder klippens top
og bjergets side;
vær glad, min sjæl, og lad din stemme klinge,
stig op fra jordens bo,
og med din tak og tro
til Himlen svinge!

2. Utallig såsom sand
og uden måde,
som havets dybe vand
er Herrens nåde,
som han mit hoved daglig overgyder:
hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig nedflyder.

3. Han har i denne nat
med engleskare
mit hus og hjem omsat,
at ingen fare
har mig og mine ramt i nogen måde,
men jeg er frelst og fri
fra dødens mørke sti
og sjælevåde.

4. Min sjæl, vær frisk og glad,
lad sorgen fare!
Dit legems blomsterblad
vil Gud bevare:
Han vil i dag mig give kraft og styrke,
jeg i mit kald og stand
min Gud og Fader kan
tilbørlig dyrke.

5. Gud lægge hånd i hånd
med mig og give
sin gode Helligånd
mit kald at drive!
Velsign mig, Herre Gud, ud af det høje!
Gid jeg hver dag og tid
i Gud og i min flid
mig lader nøje!

6. Lad synden mig i dag
ej rent forblinde,
at jeg min Guds behag
kan ret besinde!
Men om min fod går vild og sig mon støde,
da vend, o Gud, mig om,
og gå ej straks til dom
for svagheds brøde!

7. Du bedst min tarv og trang,
o Herre, kender,
tilmed er lykkens gang
i dine hænder,
og hvad mig tjener bedst i hver en måde,
du det tilforne ser.
Min sjæl, hvad vil du mer?
Lad Gud kun råde!

Salmen afspejler tillidsforholdet mellem den troende og Gud

Salmen er som alle Kingos morgen- og aftensalmer skrevet i 1. person ental. Den former sig som den troendes samtale med Gud og med sig selv. Hele salmen igennem røbes en stor tillid til Gud, en tillid der sætter den syngende i stand til både at glæde sig over og leve livet i kald og stand. Det er for Kingo i sig selv en gudstjeneste, en daglig øvelse. Forholdet til Gud er ikke adskilt fra forholdet til medmennesket.

Solopgangen indleder salmen

Salmen indledes med et billede af solopgangen, der leder tanken hen på den samtidige barokke malerkunst med dens farve- og lyseffekter. Det kalder på sjælens tak, som udtrykker sig i lovsangen og føres videre i en besindelse på alle Guds gode gaver og hans omsorg.

Den reformatoriske grundtanke skinner igennem

Den reformatoriske grundtanke kommer frem: at man ikke kan blive retfærdiggjort af sine gerninger, men kun af tro og nåde – således også i Vågn op og slå på dine strenge, vers tre.

Gud er barmhjertig

Den troende lægger derfor fremtiden i Guds hånd i tillid til hans barmhjertighed.      

Ordforklaringer

1.2   østerlide: (bakkeskråning mod) øst
2.2    uden måde: umålelig
2.5   overgyder: hælder over (til overflod)
2.6   min skål: det liv som er mit
4.3   legems blomsterblad: billede på menneskelivets skrøbelighed
4.6   mit kald og stand: min plads i samfundet
4.8   tilbørlig: som det sig hør og bør, i tilstrækkelig grad
5.1   lægge hånd i hånd: tage min hånd (ønskemåde)
5.4   mit kald at drive: udfylde min opgave
6.8   svagheds brøde: forbrydelse (overtrædelse) på grund af svaghed
7.1   tarv og trang: det som er bedst, og det som er nødvendigt
7.6   tilforne: i forvejen

Zincks melodi giver ro og balance

H.O.C. Zincks melodi fra 1801 er klassisk og enkel. Valget af fjerdedelsnoden som gennemgående nodeværdi giver ro og balance. ”Solopgangen” afbildes både i de to første melodistrofer (gentagelse) og hele melodiens struktur, den begynder ved ”roden” (grundtonen) og slutter dér igen.

I 1975 kom Lunderskovs melodi til

Lasse Lunderskov skrev i 1975 en melodi (se Nu blitzer edderkoppespind i graner) til denne Kingotekst, som blev indlagt i Johannes Møllehave og Ebbe Kløvedal Reichs teaterstykke Jeg er en orm om Kingo og hans stedsøn Jacob Worm.                    

Fakta om Nu rinder solen op

Nr. 3 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Thomas Kingo, 1674

Melodier: H.O.C. Zinck, 1801 (eller som nr. 20)

Artiklen er skrevet af Jens Elkjær Pedersen, melodibeskrivelse af Karen Bjerre 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere