Sådan blev bogen til

D. 12. november 2020 udkom den 19. udgave af Højskolesangbogen. Her kan du læse om tilblivelsen af den nye udgave af den folkekære sangbog og de øvrige udgivelser.

Hvorfor en ny højskolesangbog?

Højskolesangbogen bliver forbundet med kulturarv og tradition. Men den er også kendetegnet ved, at den skal vække genklang i samtiden og indeholde relevante sange for alle generationer. Derfor er det nødvendigt, at Højskolesangbogen med jævne mellemrum udkommer i nye, reviderede udgaver for at følge med tiden og afspejle det samfund den aktuelt skriver sig ind i.

Sangene kaster nemlig lys på det fælles liv, vores fælles historie, perspektiverer og udfordrer os. Det betyder, at sangbogen for at beholde sin relevans må have et bredt repertoire, som også har nyere sange med.

I nyere tid er Højskolesangbogen blevet opdateret ca. hvert 10-17 år. Den 18. udgave udkom i 2006, og der er således gået 14 år mellem den 18. og 19. udgave, da sidstnævnte udkom i 2020.

Se årstallene for alle udgivelser

Udgivelsesfrekvensen er reduceret kraftigt med tiden

Ser man tilbage på Højskolesangbogens første tid, er der meget kort tid mellem de første udgaver. 1. udgave kom som sagt i 1894, 2. udgave kom i 1896, 3. udgave i 1899 og 4. udgave i 1902. Men jo længere vi bevæger os op mod nutiden, jo langsommere er udgivelsesfrekvensen. 14. udgave kom i 1951, 15. udgave i 1964, 16. udgave i 1974, 17. udgave i 1989, og den seneste 18. udgave i 2006. Indtil 1951 udkom der hele 14 udgaver. Siden da er der kun udkommet 4.

Sangene er nøje udvalgt

Det er en lang proces at lave en ny udgave af Højskolesangbogen. Fra de første sange bliver foreslået, og til det endelig udvalg af sange bliver fastlagt, rettighederne indhentet, korrekturlæsningen overstået og bogen sendt til tryk, går der 3-4 år.

Sangbogsudvalget har gennemgået alle sange

Bag hver version af Højskolesangbogen står et særligt udpeget sangbogsudvalg. Sammen med Forlaget Højskolerne og Folkehøjskolernes Forening står udvalget i spidsen for processen. Tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen var formand for 19. udgaves udvalg. Udover Jørgen Carlsen bestod udvalget af Dy Plambeck, Mathias Hammer, Anne Odgård Eyermann, Søren Launbjerg og Mette Sanggaard.

Læs mere om sangbogsudvalget

Udvalget startede med at gennemgå 18. udgaves 572 sange og lyttede til input fra mange forskellige kanter. De hentede inspiration til nye sange fra forslagene i Sangindsamleren, i alle væsentlige sang- og salmebøger, til offentlige arrangementer og fra en bred kreds af samfunds- og kulturlivet. 

Sangindsamleren gav mulighed for medindflydelse

Som et led i processen oprettede Højskolerne en Sangindsamler, hvor alle kunne foreslå hver fem sange. I alt blev der foreslået mere end 2300 forskellige sange i perioden, hvor sangindsamleren var åben (maj 2018 - 31. december 2018). Sangene blev gennemgået og vurderet af sangbogsudvalget, og en række sange kom gennem nåleøjet.

Fællessangsseminarer skabte nye fællessange

På to seminarer, der blev afholdt i 2018 og 2019, inviterede Højskolesangbogsudvalget en række sangskrivere og komponister til at deltage i et kreativt netværk med henblik på at skabe nye fællessange. Flere af sangene, der blev skrevet på seminarerne, har fundet vej til Højskolesangbogen.

Læs artiklen om Sangskriverseminar med 30 komponister og tekstforfattere 2019

Læs artiklen om Sangseminaret i 2018 på Den Rytmiske Højskole

Sangbogsudvalget for 19. udgave af Højskolesangbogen

Bogen bliver til

1. januar 2020 lå listen over 19. udgaves sange klar. Sangbogsudvalget havde valgt 601 sange, der tilsammen udgør den 19. udgave af Højskolesangbogen. Ni af sangene blev afsløret på DR2 i TV-programmet ”Live fra Højskolesangbogen” i begyndelsen af januar 2020.

Læs artiklen: Her er de 9 nye sange

I 2020 blev der indhentet rettigheder

I de første måneder af 2020 blev der indhentet tilladelse til tryk fra alle rettighedshavere bag sangene – både til dem, der i forvejen er repræsenteret, og til alle de nye. Er det mere end 70 år siden en komponist eller forfatter er død, er værket frit, og der skal derfor ikke spørges om lov til tryk.

Layout, korrektur, tryk, distribution

Da rettighederne var i hus, kunne arbejdet fortsætte. Arbejdet med at producere en ny højskolesangbog og de tilhørende udgivelser indebærer blandt andet, at der læses korrektur på både tekst, noder og artiklerne til Sanghåndbogen, layout af alle bøgerne, aftaler med trykkerier og distributører, samt at opdatere hjemmesiden.

Sangbogen udkom d. 12. november 2020

Det endelige indhold af Højskolesangbogens 19. udgave blev afsløret, da bogen udkom d. 12. november 2020. 

En bog, mange holder af

Mange mennesker har et nært og inderligt forhold til sangene i Højskolesangbogen. Den er en helt speciel udgivelse. Det er ikke bare en digtsamling, man kan have stående i reolen. Det er det selvfølgelig også. Men det er meget mere end det.

Det er en brugsbog, som bruges i en lang række sociale sammenhænge – ikke bare på højskolerne, men også ved foredragsarrangementer i forsamlingshuse og sognegårde, ved møder i diverse foreninger, ved familiefester eller ved sammenkomster, hvor man bare har lyst til at synge sammen. Det er en bog, der bringer mennesker sammen.

Det vidner også oplægstallene om. 17. udgave af Højskolesangbogen udkom i over 600.000 eksemplarer. Den 18. udgave solgte i 450.000 eksemplarer. Og allerede inden udgivelsen af den 19. udgave var der forudbestilt 40.000 eksemplarer.

Læs om Højskolesangbogens historie

Altid til debat

Højskolesangbogen har altid være genstand for debat, især når der kommer en ny udgave.

Læs artiklen "Der skal være ballade om Højskolesangbogen"

Læs Mette Sanggaards indlæg i Højskolebladet

Læs Jørgen Carlsens kronik "Højskolesangen giver et dybere historisk åndedrag i en moderne opgejlet kultur"