I østen stiger solen op

Baggrund Morgen

I 1837 udkom Ingemann og Weyses Morgensange til børn. Bogen består af syv morgensange, der i generationer er sunget ind i danske børn. I Østen stiger solen op er onsdagssangen, der skildrer solopgangen som et glimt fra paradisets kyst.

Skolelovene fra 1814 satte sang og musik på skemaet

I de skolelove, Danmark fik i 1814, spillede fagene musik og sang en stor rolle. Det var på et tidspunkt, hvor landet var på vej imod opløsning – med slaget på Reden i 1801, Københavns bombardement i 1807 og statsbankerotten i 1813. I den situation gik man i gang med at bygge landet op indefra.

Man startede med de yngste skolebørn. De nye skolelove var et tegn på, at Danmark opførte sig som et land med en fremtid. Musikken blev anset som særlig velegnet til at vække og forædle barnesjælene, og det blev obligatorisk for folkeskolelærerne at kunne beherske mindst ét musikinstrument.

Ingemann og Weyses morgensange til børn

I 1837 udkom Ingemann og Weyses Morgensange for Børn til brug ved de nyoprettede asyler for børn. I 1838 udkom Syv aftensange. De syv morgensange er i generationer sunget ind i danske børn, og det er bemærkelsesværdigt, at de mest betydningsfulde danske sange for børn er skrevet af to modne barnløse mænd.

undefined

B.S. Ingemann

Onsdagssangen skildrer solopgangen 

I østen stiger solen op er onsdagssangen, og den skildrer solopgangen som ”et glimt fra paradisets kyst”. Det skal minde os om Edens have, hvorfra solen kommer og bringer ”lys og liv og lyst” til jorden. 

Billedet kan genfindes hos Grundtvig i Jeg kender et land, hvor det hedder: ”Forjættede land!/ Du hilses i morgenens spejlklare strand.” Han skildrer her menneskets drøm om ”landet bag hav”.

I østen stiger solen

1. I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

2. Den kommer fra den fagre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.

3. Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

4. Den hilser os fra lysets hjem,
hvor størst Guds lys oprandt
med stjernen over Betlehem,
som østens vise fandt.

5. Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra Paradisets kyst,
hvor livets abild gror.

6. Og alle stjerner neje sig,
hvor østens sol går frem:
den synes dem hin stjerne lig,
der stod ved Betlehem.

7. Du soles sol fra Betlehem!
Hav tak og lov og pris
for hvert et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis!

Guds kærlighed rækker ind i mørket og finder selv den mindste 

Lyset og solen om dagen og stjernerne om natten var for Ingemann ikke alene et billede på Gud. Det var helt bogstaveligt Guds kærlighed, der rakte ind i verdens mørke og fandt selv den mindste og elendigste.

Fra Det Gamle Testamentes skabelsesberetning til Det Nye Testamente

Henrik Wivel skriver i sin bog om Ingemanns morgen- og aftensange, at solen i de tre første vers er lig med Gud og dermed Paradis for i de tre næste at blive til Betlehems ledestjerne som vidnesbyrd om Jesu fødsel. I sidste vers bliver solen identisk med Jesus, hvis fødsel lyser mørket op i julenatten. ”Du soles sol” – Kristus som verdens lys. Således bevæger teksten sig fra Det Gamle Testamentes skabelsesberetning til Det Nye Testamente. Med Jesu fødsel begynder en ny kosmisk orden, hvor alle stjerner nejer sig for solen. Lyset og solen er således identisk med Jesus styrke og frelse. 

Ingemanns naturteologi

Henrik Wivel skriver, at der er tale om en naturteologi, der viser styrken i Ingemanns åbenbaringskristendom. 

En sådan soldyrkende tilgang til kristendommen har sikkert været en af grundene til, at Ingemann i mange år ikke blev anerkendt på linje med de store salmedigtere. Han var jo heller ikke teolog - men det gør ikke noget for børnene. 

Andre salmer om solopgangen

Også andre morgensange indeholder poetiske beskrivelser af solopgangen, fra Kingos Nu rinder solen op af østerlide til Jakob Knudsens Se nu stiger solen af havets skød.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til Højskolesangbogen for børn. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne

God fornøjelse!

Weyses melodi 

Weyses melodi danner med den trinvise opgang og en tilsvarende trinvis nedgang i slutningen et organisk forløb. En dags begyndelse, udvikling og afslutning.

Melodiens umiddelbarhed har sikkert været stærkt medvirkende til sangens popularitet. Den anvendes til alle livets højtider og i mange andre sammenhænge, hvor mennesker mødes og har brug for en sang, alle kan synge med på.

Fakta om I østen stiger solen op

Nr. 10 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: B.S. Ingemann, 1837

Melodi: C.E.F. Weyse, 1837

Første del af artiklen er skrevet af Jesper Moesbøl og Gunnar Jensen og melodibeskrivelsen af Anette Davidsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere