Ny højskolesangbog udkommer i 2020

Publiceret 08-08-2019

Hvorfor skal vi have en ny sangbog? Hvilke kriterier er der for, at en sang kommer med? Hvem kan bidrage?
Et udvalg på 6 personer har siden april sidste år været i gang med at revidere den nuværende 18. udgave af Højskolesangbogen. Læs mere om baggrunden for Højskolesangbogen, om processen frem den den nye version og hvordan udvalget arbejder.

Ny bog på vej

Den 5. april sidste år blev det offentliggjort at sangbogen skal fornyes og at et udvalg på 6 personer er udpeget til at finde de sang som skal med i sangbogens 19. udgave.

 

Læs: Nu skal Højskolesangbogen fornyes

 

Hvorfor skal vi have en ny sangbog?

I nyere tid er Højskolesangbogen opdateret hvert 12-15 år. Det tager 3-4 år at lave en ny udgave, og da den 18. udgave udkom i 2006, vil der være gået 14 år i 2020, hvor den nye udgave vil udkomme. Så vi holder kadencen fra nyere tid. 

”Ja vi trænger til en ny, selv om der ikke er noget i vejen med den gamle. Tiderne skifter, og historien udvikler sig, og det skal sangbogen også.”

Siger formand for udvalget Jørgen Carlsen til Højskolebladet

 

Læs mere om processen

 

Hvor mange sange kommer der i den nye sangbog?

Det forventes, at 19. udgave får ca. 600 sange. 18. udgave har 572 sange.

 

Se listen over sange i 18. udgave

 

Hvem kan bidrage?

I 2018 kunne alle bidrage med forslag til sange. Udvalget fik helt nøjagtigt 3109 forslag fordelt på 2302 forskellige sange. Flere end 1100 af sangene er nyskrevne.

 

Læs: Flere end 3000 forslag til sange i ny Højskolesangbog

 

Alle forslagene indgår nu i udvalgets overvejelser, og det er et meget omfattende arbejde at gennemgå mere en 2000 sange. Ved siden af denne offentlige mulighed for at komme med forslag har udvalget selv mulighed for at bringe forslag i spil og ikke mindst er det en del af deres kommissorie at iværksætte initiativer til at få skrevet nye sange af yngre danske forfattere og komponister, sådan at den unikke tradition, vi har med at skrive og synge fællessange bliver fortsat og fornyet.

Sangbogsudvalget henter inspiration til nye sange fra forslagene i Sangindsamleren, i alle væsentlige sang- og salmebøger, offentlige arrangementer, fra sangseminarer og en bred kreds af samfunds- og kulturlivet. Der er afholdt 2 seminarer  hvor komponister og teksforfattere var samlet for at tage udfordringen op om at skabe nye forslag til den kommende 19. udgave af Højskolesangbogen.

 

Læs: Isam B: Højskolesangbogen mangler lyden af det brune Danmark

Sange testes undervejs

Undervejs tester udvalget sangen i små og store forsamlinger. 

 

Læs Sangbogsudvalget prøver sange af på Ollerup Efterskole

Hvilke kriterier er der for, at en sang kommer med?

Det er Højskolesangbogsudvalget, der afgør hvilke sange, der skal ud og hvilke der skal med.

Balance mellem tradition og fornyelse

I sidste ende er der tale om subjektive valg, og en stræben efter balance mellem tradition og fornyelse, som ikke kan sættes på formel.

Det har altid været en ambition at skabe en bred samling af sange med høj kvalitet, som sikrer dens status en højt skattet en brugsbog, som tages i anvendelse i en lang række sociale sammenhænge. Udvalget vil vurdere hvilke sange, der ikke længere kan tale ind i en nutid, og derfor bør vige pladsen for nye og mere vedkommende. 

Principper for valget af sange

Men der er en række principper, som tages i betragtning. Det er væsentligt at sangen egner sig til fællessang. Højskolesangbogen er ikke en sangbog med de mest populære eller de mest sungne sange, men en bog med tekster og musik, som kan medvirke til livsoplysning og fællesskab.

Udvalget af sange skal tilsammen rumme et alment eller universelt budskab, blanding af enkle, traditionelle og umiddelbart tilgængelige sange og sangmæssigt mere udfordrende / kunstnerisk ambitiøse sange. Der vil i 19. udgave være opmærksomhed på kvindelige forfattere og komponister og en opmærksomhed på at globaliseringen skaber større behov for sange med engelske tekster. Ligesom i 18. udgave vil helt nyskrevne sange også finde plads.

Sangbogsudvalget vil ikke begrunde valg og fravalg af enkelte sange.

Sangbogen skaber debat

Jeg glæder mig til alle de diskussioner og inputs, der kommer. Alle går meget op i sangbogen og er meget engagerede, og det giver liv i kludene. Det er godt nok øretævernes holdeplads at skulle bestemme, hvilke sange der skal med, men lysten til at diskutere, balladen og uenighederne – det er jo selve højskolens væsen. 

Sagde Jørgen Carlsen til Højskolebladet da fornyelsen blev annonceret.

Der er tradition for at udgivelse af en ny udgave af sangbogen får mange mennesker til tasterne. I det hele taget er valget af sange og deres betydning heldigvis et emne, der optager mange.

I 2018 blussede en debat om Den danske sang er en ung blond pige op og i eftersommeren 2019 har et forslag til ny sang fra bl.a. Isaam B Ramadan i København skabt debat.

Altid til debat

Højskolesangbogen har altid være genstand for debat, især når der kommer en ny udgave. Ole Brunsbjerg var formand for udvalget for 18. udgave og beskrev i Kristelig Dagblad nogle af overvejelser.

 

Læs om overvejelserne med 18. udgave.

Læs også om Højrøstede diskussioner og ægte sangglæde i 18. udgave 

Hvem udgiver Højskolesangbogen

Det er FFD, Folkehøjskolernes Forening i Danmark der udgiver Højskolesangbogen. Det har foreningen gjort siden 1894.

 

Læs Højskolesangbogens historie

 

Det er bestyrelsen for Folkehøjskolernes Forening, der udpeger medlemmer til Højskolesangbogsudvalget. Det er medlemmerne af udvalget, der i sidste ende afgør hvilke sange, der kommer med.

 

Se temasiden om ny Højskolesangbog