1. udgave

1. udgave udkom i 1894
Udvalg: Christoffer Bågø, Niels Peter Grönvald-Nielsen, Heinrich Nutzhorn

MORGENSANGE


1. Den signede dag med fryd vi ser  – Grundtvig/Weyse
2. Du nat hin mørke forgangen er  – Sthen/Rung og Winding, eller: Som den gamle folketone
3. Nat, sövn og slum og sæng, far vel  – Th. Kingo/E. F. C. Bojsen eller gammel folketone
4. Du bedst min tarv og trang  – Th. Kingo/Nu rinder solen op
5. Morgenstund har guld i mund  – Grundtvig/Barnekow
6. Morgenhanen atter gol  – Grundtvig/Til vor lille gærning ud, eller: Dannevang ved grönne bred
7. Løft dig, sjæl, paa lysets vinger  – Grundtvig/Jesus, frelser og forsoner
8. Giv mig, Gud, en salmetunge  – Grundtvig/Egen tone (J. P. E. Hartmann)
9. Lovsynger Herren, min mund og mit indre!  – Grundtvig/Egen tone
10. Alt, hvad som fuglevinger fik  – Grundtvig/L. Nielsen, eller: Som forårssolen morgenrød
11. Lysets engel går med glans  – Ingemann/Weyse
12. Nu titter til hinanden de favre blomster små  – Ingemann/Egen tone
13. I østen stiger solen op  – Ingemann/Weyse
14. Nu vågne alle Guds fugle små  – Ingemann/Weyse
15. Gud ske tak og lov!  – Ingemann/Weyse
16. Til himlene rækker din miskundhed, Gud!  – Ingemann/Egen tone
17. Nu sol i øst oprinder mild  – C. J. Brandt/I østen stiger solen op
18. Gud! du, som lyset og dagen oplod  – C. J. Brandt/A. Winding
19. Dagen er oppe, glæden tændt  – Björnson/H. Rung og Lindeman
20. Lyset har vi alle kær  – Kr. Østergård/L. Nielsen
21. Se, nu stiger solen af havets skød  – Jakob Knudsen/L. Nielsen

ÅNDELIGE SANGE


22. Han, som på jorden bejler  – Grundtvig/Hjælp Gud, at jeg nu kunde
23. Min mund og mit hjærte  – Grundtvig/Lindeman
24. På Jerusalem det ny  – Grundtvig/Egen tone
25. Hyggelig, rolig  – Grundtvig/Gether og Lindeman
26. O, kristelighed!  – Grundtvig/Lindeman
27. Op dog, Sion! ser du ej  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
28. Herrens røst, som aldrig brister  – Grundtvig/Lindeman
29. Frelseren er mig en hyrde god  – Ingemann/Barnekow
30. Min Jesus, lad mit hjærte få  – Gammel salme/Glæser
31. O, hør os, Jesus milde!  – Grundtvig/Zinck, eller: Nu ledet er min lille
32. Kom, o Helligånd, kom brat!  – Grundtvig/Barnekow
33. Kærligheds og sandheds ånd!  – Grundtvig/Barnekow, eller: På Jerusalem det ny
34. Helligånd, vor sorg du slukke!  – Grundtvig/Glæser og Hoffmann, eller: Jesus, Kristus, frelsermanden
35. Kom, sandheds ånd, og vidne giv  – Grundtvig/Det kimer nu til julefest
36. Guds ord det er vort arvegods  – Grundtvig/Vor Gud han er så fast en borg
37. Der er en vej, som verden ikke kender  – Grundtvig/Barnekow
38. Blomster i vår  – C. J. Brandt/A. Winding
39. Udrundne er de gamle dage  – Grundtvig/Så vidt som solens stråler stiger (L. Nielsen)
40. Alt står i Guds faderhånd  – Grundtvig/H. Rung
41. Op al den ting, som Gud har gjort  – H. A. Brorson/Berggreen
42. Dejlig er jorden  – Ingemann/Schlesisk folketone
43. Har hånd du lagt på Herrens plov  – Grundtvig/Glæser og A. Winding
44. Altid frejdig, når du går  – Chr. Richardt/Heise, Lindeman og Kirkegård, eller: Dagen går med raske fjed
45. Går det, Herre, som jeg vil  – Grundtvig/Smuler under Herrens bord
46. Gud, giv mig barnekår  – L. Maltesen/Velkommen, lærkelil
47. Guds fred er mer end englevagt  – Grundtvig/Barnekow
48. Velsignelse al jordens tarv  – Grundtvig/Tysk folketone
49. Syng med os både mark og skov  – Grundtvig/Lovet være du, Jesu Krist
50. Dig vandrer vi så gærne med  – Kingo v. Gr./Jeg ved et lille himmerig
51. Ordet var fra arilds tid  – Grundtvig/Nutzhorn, Lindeman og H. Mathison-Hansen
52. Herrens røst var over vandet  – Grundtvig/Barnekow og Winding, eller: Ånden opgav enkesønnen
53. Helligånden trindt på jord  – Grundtvig/Alt står i Guds faderhånd
54. Julen har bragt velsignet bud  – Ingemann/Egen tone
55. Julebudet til dem, der bygge  – C. Hostrup/J. P. E. Hartmann
56. Ind under jul, hvor er det trist  – Jonas Lie/Eskesen
57. Velkommen igen Guds engle små  – Grundtvig/Berggreen
58. Skyerne gråner, og løvet falder  – Grundtvig/Borch
59. Hil dig, frelser og forsoner!  – Bernhard af Clairveaux v. Gr./Hoffmann
60. Som forårssolen morgenrød  – Grundtvig/E. Hartmann og L. Nielsen
61. Lad vaje höjt vort kongeflag  – Grundtvig/Vidunderligst af alt på jord
62. I al sin glans nu stråler solen  – Grundtvig/H. Rung
63. Öjne! I var lykkelige  – Grundtvig/Ser til fuglene i luften (Nutzhorn)
64. Herren, han har besøgt sit folk  – Grundtvig/Balle
65. Han, som har hjulpet hidindtil  – Grundtvig/L. Jastrau, eller: Som hönen klukker mindelig
66. Lille Guds barn! hvad skader dig?  – Grundtvig/Joh. Fenger
67. Frihed bedre er end guld  – Grundtvig/Dejlig er den himmel blå
68. Det er så yndigt at følges ad  – Grundtvig/Weyse
69. Til klart Guds åsyn vi skal se  – Grundtvig/Sin vogn gör han af skyer blå
70. Till österland vill jag fara  – Folkevise/Svensk folketone
71. Helgen her og helgen hisset  – Grundtvig/Herrens røst, som aldrig brister
72. Tænk, når en gang den tåge er forsvunden  – Wexels/Berggreen
73. Herrens venner ingen sinde  – Jens Schjörring/Sælandsk folketone
74. Vor alderdoms trøst og støttestav  – Grundtvig/Barnekow
75. Det vi ved, at siden slangens  – C. Hostrup/Barnekow
76. Jord, i hvis favn der hades og der myrdes  – Chr. Richardt/Hil dem, som kæmped (Weyse)
77. Frem ad er verdens vilde røst  – O. Arvesen/Eskesen
78. Ingen har guldtårer fældet  – Grundtvig/Lindeman, eller som: Ånden opgav enkensönnen
79. Vort jordliv er kun regn og rusk  – H. C. Andersen/I sne står urt og busk i skjul (Malling)
80. Tvivl er dødens og gravens klang  – K. Bjerre/Lovet være du Jesu Krist
81. Jeg så kun tilbage. Mig livets lyst bortklang  – Ingemann/J. Jørgensen
82. Jeg så ham som barn med det solrige öje  – V. Birkedal/Norsk folketone
83. Salighed, det er i grunden  – K. Bjerre/Jeg har båret lærkens vinge, eller: Herrens røst, som aldrig brister
84. Der strömmer en flod mod det evige hav  – Ingemann/J. P. E. Hartmann
85. Kærlighed fra Gud  – Jens Schjörring/L. Nielsen, eller som den engelske tone
86. Et undres jeg på ved morgen og kvæld  – Marie Wexelsen/Apostlerne sad i Jerusalem
87. Har vi toppet, må vi dale  – Grundtvig/H. Nutzhorn, Kalhauge og G. Matthison-Hansen
88. Om alle mine lemmer  – P. Dass/Jydsk folketone
89. Dage ilte, lykke smilte  – Zakarias Nielsen/Viggo Sanne, eller som: Her vil ties
90. Betragt mit svage spind  – Oehlenschläger/Med amen slutter vi (Simonsen)
91. Lad lykkens ganger springe  – Chr. Richardt/H. S. Paulli, eller: Velkommen fra de døde
92. Hvad vindes på verdens det vildsomme hav  – Ambrosius Stub/Dansk folketone
93. Uforsagt, hvordan min lykke  – Ambrosius Stub/Anna Teilmann og Nebelong, eller som: Jesus, Kristus, frelsermanden
94. Jeg har båret lærkens vinge  – M. Rosing/Egen tone
95. Velkommen lærkelil!  – Chr. Richardt/N. P. Hillebrandt og Glæser
96. Lær mig, nattens stjærne  – Chr. Richardt/Malling og Nutzhorn
97. En ungbirk stander ved fjorden  – J. Moe/Marie Dedekam
98. Nu falmer skoven trindt om land  – Grundtvig/Vidunderligst af alt på jord
99. Lær mig, o skov, at visne glad  – Ingemann/C. Bull
100. I sne står urt og busk i skjul  – Ingemann/Rung, Nutzhorn og Malling
101. Nødig siger vi: far vel!  – Ingemann/A. Winding
102. Når en gang i fjærne tider  – O. Arvesen/Borch

HJEM OG SKOLE


103. Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund  – J. Paulli/J. P. E. Hartmann
104. I Nasaret i trange kår  – Grundtvig/Lindeman
105. Ej spörges om kvinden fra gyldne palads  – Zakarias Nielsen/Langt höjere bjærge
106. Når somrens sang er sungen  – C. Hostrup/Tysk minnesang
107. Barnelivets favre dage  – Grundtvig/Glæser, eller: Tag det sorte kors fra graven
108. Der var en tid, da jeg var meget lille  – Jens Baggesen/Egen tone
109. Mod barnets lykke stræbes  – Björnson/Lindeman
110. Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord  – Grundtvig/Lindeman
111. Det bødes der for i lange år  – J. P. Jacobsen/And. Kirkegård
112. Ungdomstiden som en bro  – C. Hostrup/F. P. J. Lund
113. Undrer mig på, hvad jeg får at se  – Björnson/H. Kjerulf, R. Nordråk og M. Eskesen
114. Løft dit hoved, du raske gut  – Björnson/R. Nordråk og Kallenbach
115. Ord, som kan flagre  – O. Arvesen/Flemming (Integer vitæ)
116. En stormvind går over jorden  – Marie Wexelsen/Dej vil al tid klage og kyta
117. Jeg kører frem gennem strålefryd  – Björnson/Lindeman og A. Winding
118. Jeg ved en kilde så sommersval  – Reitan/Lindeman
119. Flyv ud, mit korn, i mulde  – Chr. Richardt/Malling og C. Mortensen
120. Hvad solskin er for det sorte muld  – Grundtvig/Det er så yndigt at følges ad
121. Frem, bønder, frem på valen!  – C. J. Brandt/Vift stolt på Kodans bølge
122. Den bonde, som vil lede  – Chr. Richardt/Vift stolt på Kodans bølge
123. Rejs dig hus med lave tinder  – Fr. Barfod/H. Rung
124. Velkommen hver, hvis glæde  – O. Arvesen/Velkommen fra de døde, eller: Nu dækker natten over
125. Nu velkommen enhver under ungdommens tag  – L. Budde/Nu han sväfvade kring, eller: Der er håb i vort bryst
126. Der, hvor vi stred og sang  – C. Hostrup/Dejlige Øresund
127. Den trænger ud til hvert et sted  – C. Hostrup/Menuetten af Elverhöj
128. Er skolen for andre end pilt og pog  – C. Hostrup/At slyngler hæves til ærens top
129. Er lyset for de lærde blot  – Grundtvig/Vort fødeland var al tid rigt
130. Der skinner en sol i lys og lön  – Grundtvig/Barnekow
131. Det, som lysner over vangen  – C. Hostrup/Ja, vi elsker dette landet
132. Derfor kan vort öje glædes  – Chr. Richardt/Hvordan skal jeg dig beskrive
133. Naturens ædle dyrker begærer ej den krans  – C. Hauch/Og der er ingen ting
134. Der går en tanke gennem al naturen  – A. Munch/Der er et land
135. Vi fik ej under tidernes tryk  – C. Hostrup/Ur Ossians dunkle sagoverld.
136. Takt, takt, pas på takten  – Björnson/H. Nutzhorn
137. Stræk din fod!  – Vilh. Gregersen/N. P. Hillebrandt
138. Den ungdom, som er stærk og sund  – Björnson/Egen tone

FOLKELIV OG MODERSMÅL


139. Til våben, brødre! tag bøssen fat  – Mads Hansen/E. Hornemann
140. Danmarks ungdom, skulderbred  – Holger Drachmann/Vil du være stærk og fri
141. Skal atter vi til forår nå  – Chr. Richardt/Kong Kristjan stod ved höjen mast
142. Folkeligt skal alt nu være  – Grundtvig/Lindeman, eller: Sol er oppe
143. På det jævne! på det jævne!  – H. V. Kålund/På den dag, da Kristians öje
144. Det hørtes sige, da vi fik fred  – Chr. Richardt/Å køre vatn, å køre ve
145. Frihed er det bedste guld  – Biskop Thomas af Strengnæs ved Thurah/A. Winding
146. Frit at tænke, tro og tale  – Grundtvig/Sol er oppe
147. Frihedens hjem er det höje Nord  – Grundtvig/Nutzhorn
148. Frihed! du Nordens kække mø  – Chr. Richardt/H. E. Kröyer
149. Frihed er det bedste ord  – O. Arvesen/Kommer hid, I piger små
150. Frihed sejer i kampen forjætter  – Wergeland/Marseillaisen
151. Hvor trives noget godt og skönt  – Wergeland/Kong Kristjan stod ved höjen mast
152. Foragtet af de store, men elsket af de små  – Björnson/Ed. Grieg og Kr. Videbæk
153. Folkekraft er friheds far  – Björnson/Manddom, mod og morske män
154. En fri mand kendes på sin gang  – O. C. Molbech/C. C. Christensen
155. Vårens budskab flyver over lande  – C. Ploug/C. Mortensen
156. Så længe Danmark har en bøg i skoven  – Mads Hansen/Hr. Peder kasted runer over spange
157. Der kom en vår til Danevang  – C. Hostrup/Der står et slot i vesterled
158. Er vor trældomstid forbi  – C. Hostrup/Jyden han æ stærk å sej
159. I tider så lange lå vinteren hård  – Hans R. Egebjerg/Langt höjere bjærge så vide på jord
160. Vi lå på hynder bløde  – Peder R. Møller/Det var en lørdag aften
161. Helt tungt han efter sig foden drog  – C. Hostrup/Ej spörger vi druen (Kunzen)
162. Over vidt udstrakte lande  – Jonas Lie/Ja, vi elsker dette landet
163. Ej skansen blot og havet  – Chr. Richardt/Vift stolt på Kodans bølge, eller: Der lå en stad på marken (H. Nutzhorn)
164. Den sag er aldrig i verden tabt  – Kristjan Østergård/Egen tone
165. Moders navn er en himmelsk lyd  – Grundtvig/Weyse og H. Rung
166. De siger, at mit sprog er en ussel tiggerkvind  – Ploug/O, Värmeland, du sköna
167. Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang  – Lembcke/En dejlig ung ridder
168. Sangen har lysning, og derfor den gyder  – Björnson/H. C. Simonsen og Nutzhorn

HISTORISKE SANGE


169. Gud planted en have fra øst til vest  – Grundtvig/Lindeman, eller: Apostlerne sad i Jerusalem
170. Arildstiden kom i hu  – Grundtvig/Egen tone (Nutzhorn)
171. Fra afguders altre slog røgen i sky  – Grundtvig/Barnekow
172. Abraham sad i Mamre-lund  – Grundtvig/L. Nielsen og Lindeman
173. Sara var død; i sin enlighed  – Grundtvig/Lindeman
174. Kong Farao var en ugudelig krop  – Grundtvig/Nutzhorn
175. Jeg havde min vugge ved Nilens bred  – Grundtvig/Barnekow
176. Som solen oprinder morgenrød  – Grundtvig/Egen tone (Barnekow og L. M. Lindeman)
177. Jeg gik i marken og vogtede får  – Grundtvig/C. Barnekow og Lindeman
178. Mellem brødre kaldt den lille  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
179. Der var en kæmpe stor og stærk  – Grundtvig/Sin vogn gör han af skyer blå
180. Blomstre som en rosengård  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
181. Ved Babylons floder  – Grundtvig/Nutzhorn og Lindeman
182. Herrens hus var lagt i støvet  – Grundtvig/H. Matthison-Hansen, eller: Öjne, I var lykkelige
183. Foragter ej de ringe dage!  – Grundtvig/L. Nielsen
184. Venner! Sagde Guds engel blidt  – Grundtvig/Rung, Lindeman, G. Matthison-Hansen og L. Jastrau
185. Et barn er født i Bethlehem  – Grundtvig/Egen tone
186. Julen har englelyd  – Grundtvig/Egen tone
187. Dejlig er den himmel blå  – Grundtvig/Egen tone
188. Der ganger sagn så vidt om land  – C. J. Brandt/Vor alderdoms trøst, eller: Som hönen klukker
189. Mellem disse grönne höje  – Chr. Richardt/L. Nielsen
190. Ved Jordans færgesteder  – Grundtvig/Lindeman, eller: Med strålekrans om tinde
191. Fuglen har rede, og ræven har grav  – Grundtvig/Du, som går ud fra den levende Gud
192. Der sad en fisker så tankefuld  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann og H. Nutzhorn
193. Kvinden på sin krykke  – Grundtvig/H. Nutzhorn
194. Blomst kan visne, för sol nedgår  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann og A. Kirkegård
195. Kvindelil! din tro er stor  – Grundtvig/Berggreen og Lindeman
196. Ånden opgav enkesönnen  – Grundtvig/Med sin alabasterkrukke
197. Med strålekrans om tinde  – Grundtvig/Winding, Madsen-Stensgård og Weyse
198. Han sidder til bords i de kæres stad  – Ingemann/Rung
199. Den störste påske, verden har set  – Ingemann/Rung
200. Mindes vi en fuldtro ven  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
201. Syng höjt, min sjæl, om Jesu død!  – Grundtvig/G. Mathison-Hansen, eller: Op, alle, som på jord
202. Krist stod op af døde  – Grundtvig/H. Rung og Berggreen
203. Tag det sorte kors fra graven  – Grundtvig/Rung
204. Kommer sjæle, dyrekøbte  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
205. Apostlerne sad i Jerusalem  – Grundtvig/Lindeman, eller efter en folketone
206. Var I ikke Galilæer?  – Grundtvig/Balle, eller: Kommer sjæle, dyrekøbte
207. Ung Savlus rider sin ganger rask  – C. J. Brandt/Vorherre han var et lille barn
208. Der ligger en stad i det tyrkiske land  – Grundtvig/Barnekow
209. Vidunderligst af alt på jord  – Grundtvig/Barnekow
210. Kirken er som himmerige  – Grundtvig/Balle
211. Der var en gammel hyrde  – Grundtvig/Med strålekrans om tinde
212. Tre folk som disse ej verden så  – Grundtvig/H. Nutzhorn
213. Frem med Hunner fra nordost  – Grundtvig/Egen tone
214. Vikinger af moders liv  – Grundtvig/H. Nutzhorn
215. Jeg førte ret et kongeliv  – Grundtvig/Lindeman
216. Åndesyn fra gamle dage  – C. Ploug/Winding, eller: Hvor der vindes lavrbærkranse, eller: Vikingebalk
217. Asken, som ved Urdas kilde  – Grundtvig/Kongehånd og folkestemme, eller som: Herrens røst var over vandet
218. Skön Freja hun havde et smykke af guld  – Grundtvig/Johanne Fenger
219. Hvordan skal jeg dig beskrive  – Grundtvig/Nutzhorn
220. Velkommen, Idunne, fra jættens gård!  – C. J. Brandt/Langt höjere bjærge så vide på jord
221. Vågner op nu alle hjærter  – Ole Vig/Glæser
222. Ung Sigrun sad på Sevafjæld  – Grundtvig/Barnekow og Malling
223. Ingeborg stod på höjen fjæld  – Grundtvig/Barnekow og Rung
224. Der gik et sagn i lunden  – Grundtvig/Og det var liden Gudrun
225. Habor kom fra Norges fjælde  – Efter Sakse ved Grundtvig/Joh. Fenger
226. Lytter I, som end har lyst  – Grundtvig/Glæser og L. Nielsen
227. I gamle dage det var en gang  – Grundtvig/Barnekow, J. Malling og Nutzhorn
228. Du, som våged over barnelivet  – Grundtvig/Barnekow
229. Se, jeg gammel er og grå  – Bjovulvs drape v. Gr./Danevang med grönne bred
230. Sol er oppe  – Bjarkemålet v. Gr./Lindeman, Th. Fenger og J. Malling
231. Alderdom er ingen brøde  – Efter Sakse v. Gr./Sol er oppe
232. Velkommen fra de døde  – Grundtvig/M. Bredsdorff
233. Ved Lejre græsser nu får på vold  – Ingemann/N. W. Gade
234. Til sagn og sange og æventyr  – Ingemann/Nutzhorn
235. I alle de riger og lande  – Ingemann/Gebauer
236. Vær hilset, mit gamle fædreland!  – Ingemann/N. W. Gade
237. Nu vågner Holger Danske  – Ingemann/Partant pour la Syrie, eller: Kung Karl den unga hjelte
238. Kong Vermund den gamle, af alderdom blind  – Grundtvig/Så kæmped de helte af anden april
239. Han var ingen mægtig ånd  – Grundtvig/Blomstre som en rosengård
240. Herren taler: Øer, hører  – Grundtvig/Winding
241. Danmark, dejligst vang og vænge  – L. Koch v. Gr./P. E. Rasmussen
242. Ragnhild, den kongemoder god  – Heyerdahl/Lindeman
243. Kom en yndling frem og sagde  – Björnson/C. A. Hansen, Kirkegård og Lindeman
244. Brede sejl over Nordsjø går  – Björnson/Nordråk og F. A. Reissiger
245. Ljud sång om Thorgny lagman väl  – Nicander/Svensk folketone
246. En vise nu ville vi sjunge  – St. St. Blicher/H. Kristiansen, J. Malling og H. Nutzhorn
247. Hellig Olaf stod ved fjorden med sin hær  – Welhaven/Norsk folketone
248. I Albans-kirken, da messen lød  – Vedels kpv./Marsk Stig han vågner om midjenat
249. Her er så stille, her er så tyst  – Grundtvig/Barnekow og Bredsdorff
250. Vor Gud er død hinsides hav  – Grundtvig/Jeg var en munk i Saksenland
251. Hr. Magnus han stirrer i vinternatten ud  – Hauch/N. W. Gade, Nutzhorn og Rung
252. Slaverne rådte på Østersø  – Grundtvig/Folketone
253. Vindene suser, og voverne gå  – Lembcke/Barnekow
254. Fra fjærne lande kom hun, dronning Dagmar  – Hertz/H. Rung
255. Dronning Dagmar ligger i Ribe syg  – Folkevise/Gammel folketone
256. Öm over ældgamle Danemarks ære  – Grundtvig/L. N. Bojsen
257. Höjt op imod Norden der ligger et land  – St. St. Blicher/Så kæmped de helte af anden april, eller: Der vanker en ridder
258. De ere så mange i Danemark  – Kæmpevise/Berggreen
259. Om Danemarks kvide der lød en sang  – Grundtvig/A. P. Berggreen
260. Habsburg var et jarlesæde  – Grundtvig/Lindeman
261. Den snor, som lægges af strænge tre  – Grundtvig/Jeg ved vel, hvor der stander et slot
262. Kolombo leged ved havets rand  – Grundtvig/Lindeman, eller: Mens Nordhavet bruser
263. Fra Ghemen kom en hædersmand  – Grundtvig/Hel sjælden rörtes pen og bog
264. Alle små fugle, i skoven er  – Folkevise/H. Nutzhorn og C. Bull
265. Det var en yndig majdag, da i de svenske skær  – P. L. Møller/Eja, hvor man nu tumler
266. I Skanderborrig enge  – St. St. Blicher/A. P. Berggreen og H. Madsen-Stensgård
267. I Morten Luthers dage  – Grundtvig/Der lød fra gamle dage
268. På Tave bondes ager ved Birkende by  – Ingemann/Hvad vindes på verdens, eller: Eja, hvor man nu tumler
269. Danmarks guld og grönne skove  – Grundtvig/Thomas Kingo er salmisten, eller: Dagen gryr, og hanen galer
270. Solen sank bag grönne lund  – J. L. Heiberg/Weyse
271. Og det var mester Ole Vind  – Grundtvig/A. P. Berggreen, eller: Der er et land så kosteligt
272. Hr. Sinklar drog over salten hav  – E. Storm/Norsk folketone
273. Stemmer i, ti nu ville vi sjunge!  – St. St. Blicher/H. Rung
274. Kong Kristjan stod ved höjen mast  – J. Ewald/D. L. Rogert
275. Hvor vittige dværge  – Grundtvig/H. Nutzhorn
276. Förfäras ej, du lilla hop!  – Gustav Adolfs krigs-salme/Egen tone (Häffner)
277. Konning havde sig København  – Grundtvig/Folkemelodi
278. Tungt kongedatrens tåre flød  – Ingemann/Barnekow, eller: Menuetten af Elverhöj
279. Thomas Kingo er salmisten  – Grundtvig/Lindeman
280. Gammel ven og gammel vej  – Grundtvig/H. Nutzhorn
281. Kung Karl den unga hjelte  – Tegnér/Westermark
282. Jeg vil sjunge om en helt  – Folkesang v. Rhode/Folketone
283. Trindt i Norden og vidt om land  – Grundtvig/Folketone
284. För var der knap skrevet på dansk en bog  – Wilster/N. W. Gade og H. Nutzhorn
285. For bønder himlens fugle mer  – Grundtvig/Gebauer, eller: Velkommen i den grönne lund
286. Da var løst den værste knude  – C. Hostrup/Jylland mellem tvende have
287. Sommerdag i efterhøst  – Grundtvig/Tysk folkemelodi
288. I hundrede år satte fjenden ej fod  – Grundtvig/Så kæmped de helte af anden april
289. De gång te di ev Kjøvvenhawn  – St. St. Blicher/De wa en sønda, eller: Velkommen i den grönne lund
290. Ved toldboden steg en matros i land  – Chr. Winther/H. Nutzhorn
291. Ved Kristjansand  – St. St. Blicher/Cora Nygård
292. Kommer hid, I piger små  – Grundtvig/Weyse og Berggreen
293. Söner af ett folk, som blödt  – Runeberg/Svensk folketone
294. Lynildsmand! som for vort öje  – Grundtvig/Lindeman, eller: Sol er oppe
295. Da gennem dampen  – C. Hostrup (Om Oehlenschläger)/Berggreen
296. Der klang en livlig sejerssang  – Ingemann (Om Thorvaldsen)/H. Nutzhorn, eller: Velkommen i den grönne lund
297. Efter Kongedybets torden  – Grundtvig (Om Povel Dons)/Lynildsmand! som for vort öje, eller: Sol er oppe
298. En kæmpe han var i al sin færd  – C. Hostrup (Om Grundtvig)/Vor alderdoms trøst og støttestav
299. Hvad kvidrer I om, I spurve grå!  – Grundtvig/Vor alderdoms trøst og støttestav
300. Det flammed i vester, og himlen lued rød  – Uffe Birkedal (Om Ingemann)/Jeg så kun tilbage
301. Ikkun mellem skjaldens frænder  – Grundtvig (Om R. K. Rask)/Thomas Kingo er salmisten, eller: Ser til fuglene i luften
302. Hedelærken, den liden fugl  – C. Ploug (Om Blicher)/Glæser, H. Nutzhorn og Kirkegård
303. Svend Grate var konning i Danemark  – Grundtvig/Barnekow, eller: Hr. Tønne han rider af Alsø ud
304. Kong Kristjan sad på Silkeborg . Grundtvig/Vi sømænd gör ej mange ord
305. Der plöjed en bonde på Sønderjyllands grund  – C. Ploug (Om Laurids Skau)/Der vanker en ridder
306. Vort modersmål han elsked. hun var hans ungdomsbrud  – C. Ploug/En dejlig ung ridder
307. Der flöj fra Holstens stændersal  – C. Ploug/Vi sømænd gör ej mange ord
308. Den gang jeg drog af sted  – Faber/Hornemann
309. Påskeklokken kimed mildt fra den danske kyst  – C. Ploug/Færøisk folketone
310. Ved Frederits blev holdt et slag  – Chr. K. F. Molbech/Vi sømænd gör ej mange ord, eller: Menuetten af Elverhöj
311. Det var en sommermorgen  – Grundtvig/Folketone, eller toner af P. Heise og Gade
312. Midt under Isted-slaget  – Grundtvig/L. N. Bojsen
313. Slumrer sødt i Slesvigs jord!  – H. P. Holst/J. P. E. Hartmann
314. På Danmarks rige slette  – C. Ploug/På Sjølunds fagre sletter
315. Land, som har adlydt fædrenes love  – C. Ploug/Häffner
316. Nu tabte vor konge en fuldtro ven  – Björnson/Glæser og Nutzhorn
317. Rundet har sig årets kreds fra hin søndag stil’  – C. Ploug/Påskeklokken kimed mildt
318. Den lyse vår sit anker  – Chr. Richardt/Barnekow, eller: Vift stolt på Kodans bølge
319. Blev nu til spot dine tusindårs minder?  – E. Lembcke/Klang, mina flickor
320. Danmark, dejligst vang og vænge  – C. Ploug/Danmark, dejligst vang og vænge
321. Vi har et håb, som ej er bygt  – Mads Hansen/Kong Kristjan lægger ned sit sværd
322. Brat af slaget rammet  – Fr. Paludan-Müller/Snart er natten svunden
323. Danmarks folk har stille samlet  – J. Andersen Bo/Danskerfolk, hvor er du henne
324. Dansker-folk! hvor er du henne?  – Grundtvig/Glæser
325. Alfader! du, hvis navn i Nord  – Grundtvig/J. Malling
326. Lige som Völven i Nord-folkets gry  – Björnson/Yderst mod Norden ligger en ø
327. Den konning, han kalder ad svenden sin  – C. Hostrup/Emil Hartmann, eller Apostlerne sad i Jerusalem
328. Eja! hvor man nu tumler med Sønderjydens land!  – K. Karstensen/H. Nutzhorn og Malling, eller: Hvad vindes på verdens
329. Hel trang er nu tiden i Sønderjylland  – E. Lembcke/Om Danemarks kvide der lød en sang
330. Der er håb i vort bryst; ti da Herren os slog  – M. Rosing/Chr. Barnekow, eller: Vikingebalk
331. De ti, te do drow fra mæ, da blöw a så åljen’  – J. Lohmann/Chr. Barnekow
332. Hvad synger du om  – C. Hostrup/Barnekow og J. P.

DANMARK


333. Der er et yndigt land  – Oehlenschläger/Krøyer
334. Der er et land, dets sted er höjt mod Norden  – Boye/Weyse
335. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme  – H. C. Andersen/H. Rung
336. I Danmark er jeg født og båren  – Grundtvig/H. Rung
337. Langt höjere bjærge så vide på jord  – Grundtvig/Zinck
338. Vort land, vort land, vort fædreland!  – C. Ploug/Vårt land, vårt land, vårt fosterland
339. Mit favre hjem, hvor bølgen blå  – Chr. Richardt/Kong Kristjan lægger ned sit sværd
340. Jeg ved, hvor der findes en have så skön  – Mads Hansen/Nys fyldte skön Sired sit attende år
341. Morgendug, der sagte bæver i den lune vind  – C. Hauch/Mortensen
342. Op, sjung og glæd dig, Danmarks sön!  – Ingemann/Berggreen og Johanne Fenger
343. Danmark, dine kæmpegrave  – C. Ploug/Heise, eller: Danmark dejligst vang og vænge
344. Lifligt flöjter Vælsklands nattergale  – C. Ploug/Vintren rasat
345. Droslen slog i skov sin klare trille  – V. Esmann/J. Glæser
346. Danmark, vort land! hver vår dig atter bringer  – Peder R. Møller/Jord, i hvis favn der hades og der myrdes
347. O, Danmark med din blomsterkyst  – C. Hostrup/Rolf skattekong fej og ræd
348. Vi har en lille snekke  – C. Ploug/På Sjølunds fagre sletter (Gade)
349. Vi har et gammelt fædreland  – Grundtvig/Jeg ved et land i höjen Nord
350. Fædreneland ved den bølgende strand  – Grundtvig/H. Nutzhorn
351. Rugen bølger over Danmarks vænge  – C. Ploug/Vintren rasat ut bland våra fjällar
352. Vi elsker vort land  – Holger Drachmann/Lange-Müller
353. Jeg er en simpel bondemand  – Mads Hansen/Dansk folketone
354. Dejlige Øresund  – C. Ploug/C. J. Hansen
355. Der ligger en ø ved hav og lund  – Ingemann/Der vanker en ridder
356. Sæland, Sæland med skov og med sø!  – Caroline Recke/Frederik den 7de
357. I lille plet, en græsfrisk ø  – Anton Nielsen/Egen tone
358. Der er et land så kosteligt  – Grundtvig/Hvor bølgen larmer höjt fra sø
359. Jylland mellem tvende have  – H. C. Andersen/P. Heise
360. Mit fødeland er lyngens brune land  – St. St. Blicher/A. Kirkegård, eller: Kære moder, hvorfor sover du?
361. Gold er den jord, som lyngen bær  – C. Hostrup/P. Heise
362. Gamle Jylland, hvor du trofast skyder  – U. Birkedal/Droslen slog i skov sin klare trille
363. Jyden han æ stærk å sej  – St. St. Blicher/H. C. Simonsen
364. Den kyst, der blåner bag de blanke vover  – Peder R. Møller/Der er et land, dets sted er höjt mod Norden
365. Lillebæltets bølger bruser mod den grönne strand  – Adam Dan/A. Winding, eller: Ja, vi elsker dette landet
366. Vi vil elske den jord  – F. L. Grundtvig/Jeg vil værge mit land
367. Folket er gammelt  – F. L. Grundtvig/Længe var Nordens
368. Vift stolt på Kodans bølge  – Ingemann/Bay
369. Vaj höjt, vaj stolt, vaj frit vort flag  – C. Ploug/Vårt land, vårt land
370. Hjærter og løver i sit skjold  – Grundtvig/Dankonning og hr. Asbjörn Snare
371. Hil dig, vor fane!  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
372. Der sidder et folk ved bælt og sund  – H. Drachmann/Egen tone
373. Der er så lidt af kærlighed  – C. Richardt/Jeg er en fattig bondemand
374. O, måtte nu alle I danske mænd  – St. St. Blicher/Det blæste en storm udi Kattegat

NORGE


375. Vær hilset, Norges klippeland  – Grundtvig/Vi sømænd gör ej mange ord
376. Der ligger et land mod den evige sne  – Björnson/R. Nordråk
377. Ja, vi elsker dette landet  – Björnson/R. Nordråk
378. Jeg vil værge mit land  – Björnson/L. Nielsen og H. Nutzhorn
379. Frem ad, frem ad! fædres höje hærtag var  – Björnson/Edv. Grieg og A. Kirkegård
380. Ja, vist er her trangt, er her strængt og goldt  – Kr. Elster/Der ligger et land mod den evige sne
381. Dej vil al tid klaga og kyta  – Ivar Åsen/Norsk folketone
382. Millom bakkar og berg ut med havet  – Ivar Asen/Egen tone, eller som: Dej vil al tid klaga og kyta
383. Den norske sjømand er  – Björnson/Edv. Grieg
384. Mens Nordhavet bruser mod fjældbygt strand  – Schwach/L. N. Ipsen
385. Se Norges blomsterdal!  – A. Abel/Tysk folketone
386. Til fjælds over bygden står min hu  – Welhaven/H. Rung
387. Hu hej! kor er det vel frisk og let  – Kr. Janson/H. Kjerulf

ISLAND


388. Yderstmod norden lyser en ø  – A. Munch/Norsk folketone

SVERIGE


389. Mandom, mod och morska män  – Dübeck/Svensk folketone
390. Hell dig, du höga Nord!  – Cöster/B. Crusell
391. Jag vet ett land långt upp i högan Nord  – Nybläus/Otto Lindblad

FINLAND


392. Ack Värmeland, du sköna, du herrliga land  – Fryxell/Gammel folketone
393. Vårt land, vårt land, vårt fosterland!  – Runeberg/F. Pacius
394. Hör hur herrligt sången skallar  – E. v. Qvanten/Pacius

NORDEN


395. Længe var Nordens  – C. Ploug/B. Crusell
396. Unge genbyrds-liv i Norden!  – C. Ploug/Stuntz
397. Höje Nord, friheds hjem!  – C. Hostrup/J. Glæser
398. Midt i en jærntid, som ikkun tror  – Jonas Lie/Menuetten af Elverhöj
399. Hvor de hvide bræer skinner  – C. Ploug/Hvor der vindes laurbærkranse, eller: Björn og Frithiof
400. Norröna-stammens længsel  – Björnson/Vift stolt på Kodans bølge
401. Hvad sjunger de bølger ved Nordhavets strand  – C. Hostrup/Winding, eller som: Vi lystige svende (J. P. E. Hartmann)
402. I rosenlund under Sagas hal  – Welhaven/Menuetten af Elverhöj
403. Här stå vi på toppen af jorden  – Böttiger/Tysk tone
404. Du gamla, du friska, du fjellhöga Nord  – R. Dübeck/Svensk folketone
405. En tro, så fast som fjældets fod  – C. Ploug/Vårt land, vårt land
406. En skål for det blinkende søernes bånd  – Chr. Richardt/Og det var i året 1807
407. Nu det lufter jo friskt, og de drivende sky’r  – C. Ploug/Frithiofs vikingabalk
408. Folkeånder rejser sig  – O. Arvesen/Kommer hid, I piger små
409. Ungdommens dröm  – C. Ploug/Herrliga land
410. Årene skrider, ungdomskraften svinder  – C. Ploug/Hil dem, der kæmped

BLANDEDE SANGE


411. Öjeblikket for hvert et barn  – Grundtvig/Glæser
412. I tangens gråblege puder  – Zakarias Nielsen/Når solen ganger til hvile
413. Byg på sletten, ej på tinden  – Zakarias Nielsen/C. C. Hoffmann
414. Du slægt, der som en storm i høst  – C. K. F. Molbech/J. C. Larsen, eller som: Gud Helligånd vor trøstermand
415. Der går et stille tog  – Björnson/Der er et yndigt land
416. Fremtidens land!  – Björnson/F. F. J. Lund
417. Venner! hvor er vort fædreland dog könt  – C. Hostrup/Hvis et godt råd I kan
418. Jeg vælger mig april!  – Björnson/Lindeman
419. Vær glad, når faren vejer  – Björnson/Lindeman
420. Jeg rutter med glædens og håbets ord  – C. Hostrup/Mens Nordhavet bruser
421. Den sømand, han må lide  – A. Recke/Egen tone
422. Underlige aftenlufte!  – Oehlenschläger/Egen tone
423. Rosen blusser alt i Danas have  – P. M. Møller/J. C. Gebauer og C. Mortensen
424. Fo alle di små blomster dæ dov æ te i år  – Mads Hansen/H. Hansen
425. Du, som har sorg i sinde  – Chr. Winther/J. P. E. Hartmann og H. Rung
426. Og ræven lå under birkerod  – Björnson/H. Kjerulf
427. Herligt, en sommerdag  – *ukendt/Herligt en sommernat
428. Man må rejse til fods for at sprænge med hast  – C. Hostrup/E. Brun
429. Der er så travlt i skoven  – Chr. Richardt/Gade og H. Nutzhorn
430. Storken sidder på bondens tag  – Ingemann/Weyse
431. Våren er i luften  – Rasmus Nielsen/C. Faber
432. Den kedsom vinter gik sin gang  – Ambrosius Stub ved Molbech/J. P. E. Hartmann
433. Ak, ingen steds er roserne så røde  – Jens Baggesen/Egen tone, eller: Der var en tid, da Jens
434. Tornebusk, du er min søskendplante  – Runeberg/Vårens budskab, eller: Vintern rasat
435. Sig nærmer tiden, da jeg må væk  – St. St. Blicher/Jakob Knudsen
436. Når du vil på fjældesti  – Björnson/Kallenbach og Lindeman, eller: Vil du være stærk og fri
437. Min vän är ljuf, min vän är mild  – Erik Sjöberg/C. Bågø
438. Nu skal det åbenbares  – Grundtvig/J. P. E. Hartmann
439. Vi har sagt det så tit, og du ved det så godt  – Mads Hansen/Vikingabalk
440. Det lyser over Norden fra Frejas blanke rok  – Chr. Richardt/Nej, nej, min ædle herre
441. Husker du i høst, da vi hjem ad fra marken gik  – C. Ploug/P. Heise og C. J. Hansen
442. Det haver så nyligen regnet  – Folkevise ved Sv. Grundtvig/Folketone
443. Og der er ingen ting, der kan flyve så höjt  – Folkevise/Folketone
444. Det var en lørdag aften  – Folkevise/Folketone
445. Og sneen den føg så vide om jord  – E. Bøgh/E. Bøgh
446. Aft’nen er stille  – Björnson/H. Kjerulf
447. Prinsessen sad höjt i sit jomfrubur  – Björnson/H. Kjerulf
448. Kanske vil der gå både vinter og vår  – Henrik Ibsen/P. Heise
449. Ingerid Sletten af Sillegjord  – Björnson/P. Heise og Nordråk
450. Nu tak for alt, ifra vi var små  – Björnson/Nordråk, Kjerulf og Eskesen
451. Holder du af mig  – Björnson/Kallenbach, Nordråk, Hornemann og Kirkegård
452. Træet stod færdigt med blad og med knop  – Björnson/Nordråk og H. Lund
453. Og jeg vil ha’ mig en hjærtenskær  – C. P. Riis/Aug. Soderman
454. På Vossevangen der vil jeg bo  – C. Hauch/N. P. Hillebrandt
455. På solen jeg ser, det lider alt frem  – J. Moe/Ole Bull
456. Der ånder en tindrende sommerluft  – A. Munch/H. Kjerulf
457. Hejmskringlas panna  – Tegnér/Crusell
458. Nu han sväfvade kring på det ödsliga haf  – Tegnér/Crusell
459. Kristallen den fina som solen månd’ skina  – Folkevise/Folketone
460. Flickan gick på ängen och räfsade hö  – Folkevise/Folketone
461. Fjorton år tror jag visst, at jag va’  – *ukendt/Svensk folketone
462. Å jenta å ja  – Dahlgren/Svensk folketone
463. Se, sländan hon går  – Björck/Jacobsen, eller som: Å jenta å ja
464. Gossen min bor i Alunda by  – A. A. Afzelius/Svensk folketone
465. Anders han var en hurtiger dräng  – Svensk folkevise/Svensk folketone
466. Mads Doss, han war en kon koltringsknæjt  – St. St. Blicher/H. Cpr. Simonsen og P. Heise
467. Å hør min pig’! å si do mæ  – Karsten Thomsen/Barnekow og H. Nutzhorn

FOLKESANGE


468. Udi de dybe dale for Norden under ø  – C. J. Brandt/Dansk folketone
469. Jeg gik mig ud en sommerdag at høre  – Grundtvig/Gammel folketone
470. Dankonning, han lader en havfru gribe  – Kæmpevise/Gammel folketone
471. Agnete, hun stander på höjelands bro  – Kæmpevise/Gammel folketone
472. Hr. Vismer, han red sig til elvebro  – Kæmpevise/J. P. E. Hartmann
473. Hr. Villemand og hans mø så pur  – Kæmpevise/Svensk folketone
474. Jeg var mig en fattig ungersvend  – Kæmpevise/Folketone
475. Hr. Oluf, han rider så vide om land  – Kæmpevise/Gammel folketone
476. Jeg tjænte mig i kongens gård  – Kæmpevise/Aug. Winding
477. Den jomfru tog over sig kåben blå  – Kæmpevise/Johanne Fenger
478. Og det var rigen Runegård  – Kæmpevise/Chr. Barnekow
479. Hr. Peder kasted runer over spange  – H. Hertz/Rung
480. Hr. Björn, han rider sig op under ø  – Kæmpevise/Gammel folketone
481. Och liten Karin tjente  – Kæmpevise/Svensk folketone
482. Prinsessen sad i höjeloft  – Kæmpevise/Dansk folketone
483. Roselil’ og hendes moder, de sad over bord  – Efter en folkevise ved Chr. Molbech/Dansk folketone
484. Så mange sad de riddere  – Folkevise/C. Barnekow
485. Og det var om en løverdag  – Folkevise/H. Nutzhorn og Morten Eskesen

AFTENSANGE


486. Bliv hos os, når dagen hælder  – Ingemann/Weyse
487. Den lyse dag forgangen er  – H. Sthen/Gammel dansk salmetone
488. På Gud alene  – Gl. dansk salme ved Brandt/Winding
489. Tiden skrider, dagen rinder  – Th. Kingo/Kommer sjæle, dyrekøbte
490. Jesus, min drot! klippe og slot  – Brandt (efter islandsk)/Johanne Fenger
491. I fjærne kirketårne hist  – Ingemann/Weyse
492. Dagen går med raske fjed  – Ingemann/Weyse
493. Fred hviler over land og by  – Ingemann/R. Bay
494. O, drömmerige nat, o, dunkle skygger!  – Mads Hansen/Morits Madsen
495. Jeg lægger mig så trygt til ro  – Chr. Winther/Egen tone, eller: Jeg ved et lille himmerig
496. Sov sødelig, sov blødelig  – Thomissöns Psb./Dansk folketone
497. Sov, mit barn, sov længe!  – Chr. Richardt/P. Hejse og C. Mortensen
498. Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred!  – Berggreen/Ingemann
499. Kirkeklokke ! ej til hovedstæder  – Grundtvig/Rung og Winding
500. Sov sødt, barnlille!  – Grundtvig/Cora Nygård og H. Nutzhorn
501. Nu mørket bryder på  – H. Nutzhorn/H. Nutzhorn
502. Når solen ganger til hvile  – *V. Thisted/Sofie Dedekam
503. Ved solbjærgslag  – Anton Nielsen/J. Malling
504. Vær lovet du, som evig våger  – Ingemann/Gebauer
505. Der står et slot i vesterled  – Ingemann/Weyse
506. Når mørket jorden blinder  – *ukendt/Egen tone – (Vægterversene)

Listen er udarbejdet af Line Rishøj.