Den mørke nat forgangen er

Baggrund Morgen
Den mørke nat forgangen er

Denne morgensang af Hans Christensen Sthen har dannet skole for mange morgensange. De lyriske naturbeskrivelser og brugen af fugle som motiv inspirerede mange store salmedigtere, fx Kingo og Ingemann. August Windings melodi, der er let og glad, har gjort salmen til folkeeje.

Sthen besvarede et folkeligt behov for en ny type litteratur

Efter Den Nordiske Syvårskrig 1563-70 og på baggrund af en almindelig kulturel pessimisme med forventning om den snart forestående dommedag imødekom Hans Christensen Sthens En liden Vandrebog, o. 1589, et folkeligt behov for en ny type fromhedslitteratur. Fra sit 20. år var Sthen rektor for latinskolen i Helsingør, hvor han med sine disciple opførte bl.a. egne skuespil ved jul, fastelavn og pinse. Med rektorembedet var forbundet ”Degnetjeneste og nogen Prædikegjerning”.

Digtet bærer titlen En morgensang og var banebrydende

Sthens En Morgensang med oprindeligt 12 vers er den første danskfødte morgensang, og den kom til at danne skole. Sthens betydning for dansk salmedigtning ligger i, at han tilførte en poetisk dimension til den hidtidige tørre og belærende reformatoriske salme. Han gik i lag med at moddigte sin tids salmer, og hans morgensang må ses som modstykke til den gamle nordiske dagvise Den signede dag, hvis versemål og melodi den deler, og som Grundtvig har gendigtet.

Den mørke nat forgangen er


1. Den mørke nat forgangen er,
og dagen oprinder så vide,
nu skinner sol over mark og kær,
de fugle de sjunge så blide.
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

2. Gud være lovet i evighed,
han denne nat tog os vare!
Han lyse på os sin hellige fred
og fri os af alskens fare!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

3. Om påskemorgen, den signede dag,
vor Herre stod op af døde,
det var os alle et godt behag,
han frelste os dermed af møde!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

4. Ræk os, o Jesus, din frelserhånd
i dag og i alle stunde,
udløs os alle af mørkets bånd,
at ret vi dig tjene kunne!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

5. Da, hver gang dagen forgangen er,
og natten til os fremskrider,
vi dig vil prise, o Herre kær,
af hjertet til alle tider!
Gud give os lykke og gode råd,
sin nådes lys os tilsende!

Sthen har inspireret mange forfattere

Det er Sthen, der med sit enkle natursceneri i 1. vers har inspireret senere danske salmedigtere som Kingo, Ingemann og Jakob Knudsen til at skrive morgensange med en lyrisk naturbegyndelse (se fx Højskolesangbogens Nu rinder solen op, I østen stiger solen op og Se, nu stiger solen). Også de mange fugle i danske salmer (fx Morgenstund har guld i mund, Nu vågne alle Guds fugle små, og Alt hvad som fuglevinger fik) kan takke Sthen for deres eksistens. Når Ingemann i Gud ske tak og lov lader de muntre fugle kalde på hverandre, er dette billede først anvendt med Sthens ”de fugle de sjunge så blide” – ‘blid’ havde på den tid bibetydningen ”munter”.

Skabelsen af mennesket førte til behovet for en frelser

Sthen går i sin morgensang ud fra morgenen som han ser bryde frem, og lader derpå tanken glide hen på kristenhedens morgen og videre til verdens skabelsesmorgen. Men med skabelsen af mennesket blev der også brug for den frelser (vers 4) der skal udløse os alle af mørkets bånd.

Ordforklaringer

1.5   råd: vilkår, (økonomiske) midler

2.2   tog os vare: passede på os

2.3   lyse… fred: hentyder til kirkens velsignelse, 4. Mosebog, 6,24-26

3.4   af møde: fra elendighed

4.1   Ræk … frelserhånd: jf. da Jesus frelste Peter fra bølgerne, Matthæusevangeliet, 14,30-31

4.2   stunde: timer, tider

Først med August Windings melodi blev sangen folkeeje

Den oprindelige mangel på melodihenvisning i En liden Vandrebog kan være skyld i at morgensangen først sent slog an, da næppe alle har set at den gamle dagvises melodi kunne anvendes. P.A. Fengers Morgen- og Aftensange, 1858, henviser til en melodi af Henrik Rung. Først med August Windings melodi, som tidligst findes omtalt i Sange for den kristelige folkeskole samlede af Ernst Trier, 1874, blev En Morgensang folkeeje. Den er i en glad, opstemt tone, iørefaldende og let at huske.

Fakta om Den mørke nat forgangen er

Nr. 2 i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Hans Christensen Sthen, 1589

Melodi: August Winding, 1874

Artiklen er skrevet af Jens Lyster

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.

Artikler om sangene i Højskolesangbogen

Vis flere